background

Apie LHPA

LHPA Valdyba 2018-2019 metais

LHPA Valdybą sudaro šeši asociacijos nariai, išrinkti 2018-2019 metų kadencijai.
 


Šios kadencijos Valdybos nariai:


Prezidentas -               Armantas Skemundris (Kaunas); tel. 8-686-18818; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Viceprezidentė -           Dima Kuniskis (Vilnius); tel. 8-686-23542; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Valdybos nariai -          Rosita Pipirienė (Vilnius);tel. 8-685-15118;  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

                                   Dileta Jatautaitė (Vilnius); tel. 8-620-84086; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


                                   Lijana Pranskevičienė (Prienai); tel. 8-673-43483; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

                                   Inga Betuža - Bertuža (Vilnius); tel. 8-658-52750; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Narystė asociacijoje

LHPA nariu gali tapti pilnametis žmogus, pateikęs LHPA valdybai per bet kurį valdybos narį stojimo į asociaciją prašymą ir susimokėjęs stojamąjį 5 eurų mokestį. Jokių profesinių ir kitų apribojimų būti LHPA nariu nėra. LHPA nariu tampama, valdybos posėdyje patenkinus stojimo į asociaciją prašymą. LHPA narys gauna einamąją asociacijos informaciją, lengvatines sąlygas dalyvauti LHPA renginiuose, teisę dalyvauti LHPA organizacinėje veikloje ir rinkimuose. Šiuo metu asociacijoje yra 55 nariai.

LHPA narys turi kasmet sumokėti metinį LHPA nario mokestį. Šiuo metu jis yra 10 eurų dydžio. Dieninių skyrių studentams ir pensinio amžiaus nariams metinis mokestis 5 eurai. Nario mokestį galite perduoti bet kuriam valdybos nariui arba pervesti pinigus į LHPA sąskaitą banke.

Skaityti daugiau: Narystė asociacijoje

Kaip pervesti du procentus pajamų mokesčio į LHPA

Norint pervesti Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijai 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, reikia užpildyti ir pateikti mokesčių administratoriui nustatytos formos FR0512 prašymą. Tai reikia padaryti iki š.m. gegužės 1 dienos.

Šios formos blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai. Pasiėmus formą mokesčių inspekcijoje, ją galima užpildyti ranka. Prašymo formą taip pat galima atsispausdinti ir užpildyti. Jas galima rasti VMI svetainėje http://www.vmi.lt/cms/formos (formos kodas - 512) ir internetinio deklaravimo svetainėje: http://deklaravimas.vmi.lt.
Šiose svetainėse formas taip pat galima pildyti ir kompiuteriniu būdu, o paskui persiųsti VMI.  

Pildant prašymą reikia įrašyti savo asmeninius duomenis bei įstaigos, kuriai pervesite paramą, duomenis. LHPA duomenys:

Skaityti daugiau: Kaip pervesti du procentus pajamų mokesčio į LHPA

LHPA rekvizitai

LHPA pavadinimas - Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija

LHPA Įmonės kodas: 190748934

LHPA sąskaita banke: AB Šiaulių bankas, a/s Nr. LT037182100000606182

LHPA adresas: Birželio 23-osios g. 2-41, Vilnius, Lietuvos Respublika

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos įkūrimas ir raida Lietuvoje

Humanistinei psichologijai artimos idėjos turi gilias šaknis Lietuvos psichologijoje, siekiančias dar prieškario laikus ir Vytauto Didžiojo universiteto psichologų darbus. Savo pažiūromis ir nuostatomis humanistinės psichologijos ideologijai buvo artimas prof. A.Gučas, ilgametis Lietuvos psichologų draugijos pirmininkas ir psichologų rengimo Vilniaus universitete pradininkas bei šio universiteto psichologijos katedros pirmasis vedėjas. Būtina pažymėti, kad šios idėjos buvo nesvetimos ir daugeliui emigracijoje dirbusių lietuvių psichologų: Vyt. Bieliauskui, I.Užgirienei ir daugeliui kitų. Emigracijoje gyvenusių tautiečių dovanotų knygų dėka Vilniaus universitete buvo sukaupta gausi psichologijos knygų kolekcija, kurioje buvo daug humanistinės psichologijos atstovų darbų.

Nuo 1978 metų Lietuvoje kasmet buvo rengiamas klinikinės psichologijos ir psichoterapijos seminaras, kuris pritraukdavo daug dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš visos buvusios Sovietų Sąjungos. Šiame seminare vyravo būtent humanistinės psichologijos idėjos, o praktiniuose jo užsiėmimuose buvo plačiai taikomi humanistinės psichologijos ir psichoterapijos metodai. Vėliau šie seminarai peraugo į lig šiol kiekvieną pavasarį vykstančius autorinius žymaus psichoterapeuto Dr. Aleksandro Alekseičiko „Intensyvaus terapinio gyvenimo“ seminarus, kuriuose vyrauja visuminis, egzistencinis požiūris į žmogų, jo gyvenimą, ligą ir sveikatą, laimę ir kentėjimą. 1984 metais grupė lietuvių psichologų suorganizavo gyvavusį du metus pastoviai veikiantį teorinį seminarą, skirtą humanistinės psichologijos klausimams. 1989-1991 metais veikė panašus pastovus teorinis seminaras, skirtas egzistencinės psichologijos temoms.

Skaityti daugiau: Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos įkūrimas ir raida Lietuvoje

Trumpa humanistinės psichologijos istorinė raida ir pagrindinės idėjos

Aleksandras Kučinskas

"Trumpa humanistinės psichologijos istorinė raida ir pagrindinės idėjos"

Humanistinė psichologija atsirado po Antrojo Pasaulinio karo Jungtinėse Amerikos Valstijose kaip įvykusių civilizacijos raidos sukrėtimų pasekmė ir kaip reakcija į pačios psichologijos vystymosi ypatumus: vyravusią psichologijoje ribotą "griežtai mokslinę", tačiau žymiu laipsniu mechanistinę tradiciją, analizavusią atskirus psichikos procesus ir nemačiusią žmogaus kaip visumos. Humanistinė psichologija buvo reakcija ir į psichologijos bei psichoterapijos praktikoje vyravusią psichoanalizę, žiūrėjusią į žmogų kaip į pasąmonėje slypinčių biologinių instinktų valdomą būtybę. Naujoji psichologijos kryptis buvo pavadinta "trečiąja kryptimi", priešpastatant ją biheviorizmui ir psichoanalizei.

Humanistinės psichologijos pradininkais ir kūrėjais laikomi tokie žymūs dvidešimtojo amžiaus psichologai, kaip Šarlota Biuler (Ch.Buhler), Gordonas Olportas (G.W.Allport), Henris Marėjus (H.Murray), Gardneris Merfis (G.Murphey) ir daugelis kitų. Humanistinės psichologijos kūrėjai teigė, kad psichologija turi orientuotis realias žmogaus gyvenimo problemas ir praktinį jų sprendimą, o ne į siaurai suprastą mokslinį objektyvumą. Jie taip pat teigė, kad psichologija neturi ignoruoti unikalios žmoniškosios prigimties, jo laisvės ir kūrybiškumo, tobulėjimo ir saviraiškos, aukščiausiųjų vertybių siekimo. Humanistinės psichologijos atstovų nuomone, psichologija privalo aprėpti visą žmogaus asmenybę, atsižvelgti į jo subjektyvumą ir individualumą.

Skaityti daugiau: Trumpa humanistinės psichologijos istorinė raida ir pagrindinės idėjos

LHPA Narystė

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos (LHPA) nariu gali tapti pilnametis žmogus, pateikęs LHPA valdybai per bet kurį valdybos narį stojimo į asociaciją prašymą ir susimokėjęs stojamąjį 5 eurų mokestį. Jokių profesinių ir kitų apribojimų būti LHPA nariu nėra. LHPA nariu tampama, valdybos posėdyje patenkinus stojimo į asociaciją prašymą. LHPA narys gauna einamąją asociacijos informaciją, gauna lengvatines sąlygas dalyvauti LHPA renginiuose, įgyja teisę dalyvauti LHPA organizacinėje veikloje ir rinkimuose. 2015 metų viduryje buvo 50 LHPA narių (jų tarpe 3 iš užsienio).

LHPA narys turi kasmet sumokėti metinį LHPA nario mokestį. Šiuo metu jis yra 10 eurų dydžio. Dieninių skyrių studentams metinis nario mokestis 5 eurai. Nario mokestį galite perduoti bet kuriam valdybos nariui arba pervesti pinigus į LHPA sąskaitą banke (jis nurodytas straipsnio apacioje).

LHPA metinis mokestis laikomas sumokėtu, jei mokėjimas yra atliktas per pusmetį nuo metų pradžios. Sumokėję mokestį nariai turės lengvatų, dalyvaujant mokamuose asociacijos renginiuose. Tie, kurie yra nesumokėję mokesčio už du metus, yra automatiškai išbraukiami iš narių sąrašų. Jie nebeturės LHPA nario nuolaidų ir autoriaus statuso prieigos LHPA saite. Nepateikę atskiro prašymo, nebegaus ir einamosios LHPA informacijos elektroniniu paštu. Gauti informacinius pranešimus apie LHPA renginius gali ir ne LHPA narys, parašęs atskirą prašymą LHPA valdybai šiuo adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skaityti daugiau: LHPA Narystė

LHPA Įstatai

LIETUVOS HUMANISTINĖS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJOS ĮSTATAI

(Teksto sudedamosios dalys)

1.    Bendrosios nuostatos.
2.    Veiklos tikslai.
3.    Nariai. Jų teisės ir pareigos.
4.    Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka.
5.    Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir  pašalinimo tvarka bei sąlygos.
6.    Valdymas.
7.    Visuotinio narių susirinkimo kompetencija.
8.    Teisė dalyvauti visuotiniame narių susirinkime.
9.    Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarka.
10.    Visuotinio narių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarka.
11.    Prezidentas.
12.    Valdyba.
13.    Valdybos narių pareigos.
14.    Veiklos ataskaita.
15.    Dokumentų ir kitos informacijos apie veiklą pateikimo nariams tvarka.
16.    Viešos informacijos pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka.
17.    Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka.
18.    Įstatų keitimo tvarka.
19.    Turto, lėšų ir pajamų naudojimo tvarka.
20.    Veiklos kontrolė.
21.    Pertvarkymas ir likvidavimas.
 

Skaityti daugiau: LHPA Įstatai

LHPA Deklaracija

Humanistinė psichologija, atsiradusi pačiame dvidešimtojo amžiaus viduryje labiausiai technologiškai išsivysčiusioje pasaulio valstybėje - JAV, pasibaigus didžiausiam žmonijos istorijoje karui, siekia grąžinti į psichologiją gyvą, konkretų, ieškantį atsakymų į sudėtingiausius būties klausimus žmogų.

Lietuvos Humanistinės Psichologijos Asociacija siekia atrasti save šiame judėjime ir įnešti savitą indėlį, humanizuojant psichologiją. 


Mūsų bendriausios nuostatos į žmogų: 

Skaityti daugiau: LHPA Deklaracija

Apie LHPA tinklapį

Šis Lietuvos Humanistinės psichologijos asociacijos (LHPA) tinklapis buvo sukurtas 2015 metais ir pakeitė ankstenįjį LHPA saitą. Iš pastarojo yra perkelta didesnė ten buvusios medžiagos, iškyrus tą, kuri yra jau pasenusi. Be to saitas gerokai papildytas nauja medžiaga. Šis LHPA saitas visų pirma skirtas asociacijos nariams, o taip pat ryšio palaikymui su užsienio kolegomis ir kitomis artimomis psichologijos mokyklų organizacijomis ir atstovais. Taip pat šis tinklapis pristato humanistinę psichologiją platesnei publikai, supažindindama ją su jos idėjomis, jų realizacija ir naujienomis.

Naujasis LHPA tinklapis yra nuolat pildomas nauja informacija, straipsniais, foto, video ir audio medžiaga. Taip pat yra plečiamos ir jo vartojimo galimybės. Saito medžiagą geriausia žiūrėti populiairiais firefox ir chrome brauzeriais (naršyklėmis). LHPA saitas taip pat veikia rusų ir 
anglų kalba. Naujame LHPA saite yra paprasčiau naršyti ir jis greičiau dirba.

Didesnė dalis LHPA medžiagos yra talpinama lietuviškame saito puslapyje, o rusiškame ir angliškame puslapiuose yra talpinama tik tai, kas gali būti aktualu  ir suprantama kolegoms iš užsienio. Todėl tik dalis saito lietuviško puslapio medžiagos yra dubliuojama kitomis kalbomis, o kitų kalbų puslapiuose irgi yra originalios tik ta kalba publikuojamos medžiagos.

Saite galima susipažinti su LHPA istorija, humanistinės psichologijos nuostatomis ir idėjomis. Taip pat čia talpinama informacija apie LHPA artimiausius renginius ir kitų artimų psichologijos organizacijų seminarus, mokymus ir pasiūlymus. Taip pat čia surasite nuorodas į įvairių psichologijos organizacijų, asmeninius psichologų ir kitus naudingus dalykinius saitus. Taip pat čia galima pasiskaityti LHPA konferencijose ir seminaruose skaitytus pranešimus, pažiūrėti renginių videoįrašus. Galerijoje galima peržiūrėti kai kurių LHPA renginių foto apžvalgą o taip pat ten atidaryta nauja meno darbų galerija. Atviras visiems yra video ir audio  įrašų archyvas, kuriame galima pažiūrėti atsipalaidavimui skirtus originalius video filmukus, susipažinti su archyvine LHPA renginių medžiaga ir  asociacijos autorių padarytais video ir audio įrašais. Toliau "Prozos" skyriuje galima paskaityti kolegų apsakymus, sukurtus ese,o "Tekstų" skyriuje  humanistinės krypties psichologijos ir kitus mokslinius straipsnius.
 
2018  Lietuvos Humanistinės Psichologijos Asociacija