background

Grožinė literatūra

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.

Pokategorės

 • Rimvydas Budrys

  Rimvydas Budrys - humanistinės krypties  psichologas, papildantis savo praktiką archainės ir šiuolaikinės mitologijos studijomis, transkultūriniais ir etnologiniais tyrinėjimais, šamaniškos tradicijos ir mistikos pasaulėžiūromis. Buvo vienas iš LHPA steigimo organizatorių, vėliau vienas iš Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto (HEPI) steigėjų. Nuo 1992 metų organizavo LHPA rudeninius mitinio patyrimo seminarus, kurie dabar yra virtę tarpkultūriniais simpoziumais. Be profesinių interesų domisi menine kūryba: video filmų statimu ir tapyba. Be to kartais rašo trumpas jumoristinių mistifakacų stiliaus noveles, kurių dauguma buvo specialiai parašyta LHPA konferencijoms. Kol kas šios novelės turi du ciklus: "Humanistinius etiudus" ir "Mitologinius etiudus".

   

   

 • Vladimir Korobov

  Vladimir Korobov - filosofijos mokslų daktaras, orientalistas - budologas, išvertęs eilę senovinių tibetietiškų tekstų. Dėsto Vilniaus Universiteto Orientalistikos centre. Be mokslinių tyrinėjimų dar rusų kalba rašo originalius apsakymus, kurie yra įtraukti į kelis žinomos rašytojos Maks Frai sudarytus apsakymų rinkinius. Dauguma šių apsakymų parašyti kultūrologinių tyrinėjimų stiliumi apie keistus įvykius, reiškinius ir retų tradicijų ritualines praktikas.Nors šių apsakymų turinys turi kai kuriuos realius šaltinius, bet kaip grožiniai kūriniai gali būti priskirti mistiniam realizmui. Šie apsakymai tarytum atėję iš kito paralelinio pasaulio, kur kai kas pažįstama, o kai kas yra visai kitaip. Gal todėl daugelis apsakymų yra persismelkę subtiliu jumoru. Į lietuvių kalbą kol kas yra išversti du apsakymai.

   

   

 • Dainius Razauskas

  Dainius Razauskas - jaunesnėsės kartos lietuvių mitologas, lingvistikos mokslų daktaras, disertaciją "Žuvis..." rašęs pas žymų rusų lingvistą ir kultūrologą Vladimir Toporov. D. Razauskas užsiima baltų mitologijos tyrimais, naudodamas lyginamosios kalbos metodologiją. Savo darbuose atlieka originalią lingvistinę analizę, per kalbos giluminius klodus lygindamas baltų mitus su kitų tradicijų mitologijomis. Parašė keletą knygų ir visą eilę straipsnių. Be to D. Razauskas retkarčiais užsiimma ir grožinės literatūros kūryba. Kartu su bendraautoriumi (V. Korobov) yra išleidęs eilėraščių rinkinį kinų permainų knygos heksagramom. Čia pateikti keli jo prozos kūriniai.

   

 • Gintaras Beresnevičius

  Gintaras Beresnevičius (1961-2006) - žinomas jaunesnėsės kartos mitologas, humanitarinių mokslų daktaras. Dėstė religiotyrą Kauno Vytauto Didžiojo Universitete ir Vilniaus Universitete. Buvo talentingas rašytojas, išleidęs 17 knygų ir parašęs daug mokslinių straipsnių. Didesnė dalis jo knygų buvo mokslniai baltų mitologijos tyrinėjimai, o kita dalis jo knygų - tai grožinės literatūros kūriniai (romanai, apsakymų rinkiniai ir esė). G. Beresnevičiaus apsakymai ir novelės pasižymi paradoksalumu, kurį jis atranda paprasčiausiuose dalykuose, ir jumoristinu požiūriu, kuris padeda nepasimesti ir išgyventi keisčiausiuose nutikimuose.

2018  Lietuvos Humanistinės Psichologijos Asociacija