background

Biografijos

Čia talpinama rinktinė biografinė ir autobiografinė literatūra apie reikšmingų žmonių gyvenimą

  • Mircea Eliade

    Mircea Eliade (1907-1986) - rumunų kilmės JAV mokslininkas, tyrinėjęs religijų istoriją, įvairių kultūrų mitologiją, šamaniškas tradicijas. O taip pat rašytojas ir politinis veikėjas. 1928 metais baigęs Bucharešto (Rumunija) universitetą, išvyko į Indiją, kur Kalkutos universitete studijavo sanskritą ir senovės indų filosofiją. Po to Eliade šešis mėnesius praleido himalajų ašrame, kur susiformavo jo požiūris į religiją ir sakrališkumą. 1931 m. grįžo į Rumuniją, kur iki 1939 m. dėstė Bucharešto universitete. Karo metais buvo kultūros atašė Rumunijos ambasaroje Ispanijoje. 1945 m. tapo Sorbonos universiteto profesoriumi Paryžiuje, o 1956 m. persikėlė į Čikagą, kur Universitete profesoriavo religijų istorijos katedroje. Parašė daug fundamentalių mokslinių veikalų iš lyginamosios mitologijos, religiotyros ir šamanizmo, kurie turėjo didelę inovacinę reikšmę moksluose, tyrinėjančiuose šias sferas. Tai buvo svarbiausias mokslininkas, pakeitęs akademiniuose sloksniuose požiūrį į tradicines kultūras iš ankstesnio suprimityvinimo iki lygiavertiško priėmimo dabartinėms kultūroms. Eliadė taip buvo žymus rašytojas, parašęs eilę apsakymų ir kelis romanus, kurie gali būti priskiriami mistinio realizmo žanrui. Į lietuvių kalbą yra išversti tik keli jo moksliniai darbai ir kol kas nė vieno prozos kūrinio.

    Straipsnio skaičiavimas:
    1
2018  Lietuvos Humanistinės Psichologijos Asociacija