background

Mitologija

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.

Pokategorės

 • Gintaras Beresnevičius

  Gintaras Beresnevičius (1961-2006) - žinomas jaunesnėsės kartos mitologas, humanitarinių mokslų daktaras. Dėstė religiotyrą Kauno Vytauto Didžiojo Universitete ir Vilniaus Universitete. Buvo talentingas rašytojas, išleidęs 17 knygų ir parašęs daug mokslinių straipsnių. Didesnė dalis jo knygų buvo mokslniai baltų mitologijos tyrinėjimai, o kita dalis jo knygų - tai grožinės literatūros kūriniai (romanai, apsakymų rinkiniai ir esė).Čia pateikti kai kurie jo moksliniai ir publicistiniai straipsniai iš mitologijos, kur G. Beresnevičius vykdo tiek archainių baltų mitų studijas, tiek šiuolaikinės visuomenė mitų paieškas.

   

   

 • Dainius Razauskas

  Dainius Razauskas - jaunesnėsės kartos lietuvių mitologas, lingvistikos mokslų daktaras, disertaciją "Žuvis..." rašęs pas žymų rusų lingvistą ir kultūrologą Vladimir Toporov. Dirba Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Be to yra "Liiaudies kultūros" žurnalo skyriaus redaktorius. D. Razauskas užsiima baltų mitologijos tyrimais, naudodamas lyginamosios kalbos metodologiją. Savo darbuose atlieka originalią lingvistinę analizę, per kalbos giluminius klodus lygindamas baltų mitus su kitų tradicijų mitologijomis. Parašė keletą knygų ir visą eilę straipsnių. Be to D. Razauskas retkarčiais užsiimma ir grožinės literatūros kūryba. Nuo pirmmųjų LHPA konferencijų  jose skaito pranešimus, ieškodamas sąsajų tarp mitologijos ir psichologijos.

   

 • Mircea Eliade

  Mircea Eliade (1907-1986) - rumunų kilmės JAV mokslininkas, tyrinėjęs religijų istoriją, įvairių kultūrų mitologiją, šamaniškas tradicijas. O taip pat rašytojas ir politinis veikėjas. 1928 metais baigęs Bucharešto (Rumunija) universitetą, išvyko į Indiją, kur Kalkutos universitete studijavo sanskritą ir senovės indų filosofiją. Po to Eliade šešis mėnesius praleido himalajų ašrame, kur susiformavo jo požiūris į religiją ir sakrališkumą. 1931 m. grįžo į Rumuniją, kur iki 1939 m. dėstė Bucharešto universitete. Karo metais buvo kultūros atašė Rumunijos ambasaroje Ispanijoje. 1945 m. tapo Sorbonos universiteto profesoriumi Paryžiuje, o 1956 m. persikėlė į Čikagą, kur Universitete profesoriavo religijų istorijos katedroje. Parašė daug fundamentalių mokslinių veikalų iš lyginamosios mitologijos, religiotyros ir šamanizmo, kurie turėjo didelę inovacinę reikšmę moksluose, tyrinėjančiuose šias sferas. Tai buvo svarbiausias mokslininkas, pakeitęs akademiniuose sloksniuose požiūrį į tradicines kultūras iš ankstesnio suprimityvinimo iki lygiavertiško priėmimo dabartinėms kultūroms. Į lietuvių kalbą yra išversti tik keli jo darbai.

   

 • Audrius Beinorius

  Audrius Beinorius - Indologijos ir budizmo studijų profesorius, dirba VU Orientalistikos Centre, nuo 2010 m. – VU Konfucijaus instituto direktorius. Be to dirbo Lietuvos kultūros ir meno institute (1999–2005 m.), dėstė Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje, Lietuvos edukologiniame universitete. Stažavosi ir mokslinius tyrimus vykdė Orientalistikos institute Oksforde (D.Britanija), Kalkutos kultūros institute, Sarnatho budistinių tyrimų institute, Jawharlal Nehru universitete (Indija), Mahachulagonkorno universitete (Thailandas), Tarptautiniame Azijos studijų institute prie Leideno universiteto (Olandija), Browno ir Cornellio universitetuose (JAV), Sorbonos universitete (Paryžius), Nanzano Religijos ir kultūros institute (Nagoja Japonija), Pietų Azijos institute prie Heidelbergo universiteto (Vokietija). Yra išleidęs kelias monografijas ir parašęs eilę straipsnių. Gerai orientuojasi šiuolaikinės psichologijos teorijose ir psichoterapinėse mokyklose. Palaiko glaudų ryšį su LHPA, kur yra skaitęs pranešimus LHPA konferencijose.

 • Rimvydas Budrys

  Rimvydas Budrys - humanistinės krypties  psichologas, papildantis savo praktiką archainės ir šiuolaikinės mitologijos studijomis, transkultūriniais ir etnologiniais tyrinėjimais, šamaniškos tradicijos ir mistikos pasaulėžiūromis. Buvo vienas iš LHPA steigimo organizatorių, vėliau vienas iš Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto (HEPI) steigėjų. Nuo 1992 metų organizavo LHPA rudeninius mitinio patyrimo seminarus, kurie dabar yra virtę tarpkultūriniais simpoziumais. Be profesinių interesų domisi menine kūryba: video filmų statimu ir tapyba. Be to kartais rašo trumpas jumoristinių mistifakacų stiliaus noveles. Mitologijos sąšauka su psichologija susidomėjo 1991 metais po susisikimo su JAV psichologu Stanley Krippner, kuris sukūrė asmeninės mitologijos koncepciją ir yra žymus transpersonalinės psichologijos, transkultūrinės psichologijos ir mitologijos tyrinėtojas. Nuo 1992 m. R. Budrys pradėjo savo praktikoje gilintis į šiuolaikinę ir archainę mitologiją, skaitė pranešimus konferencijose ir parašė kelis straipsnius.

   

 • Kiti autoriai

  Čia pateikiami įvairių autorių darbai iš mitologijos ir religiotyros

2018  Lietuvos Humanistinės Psichologijos Asociacija