background

LHPA konferencijų įrašai

Čia tapinami LHPA konferencijų pranešimų video įrašai

 • Konferencija "Humanistinė psichologija ar psichoterapija" 2009 m.

  2009 m. gruodžio 19 d. Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete vyko LHPA ataskaitinė - rinkiminė konferencija "Humanistinė psichologija ar psichoterapija (Populiariosios ir profesionaliosios psichologijos santykis)". Plenarinius pranešimus eilės tvarka skaitė: Rimvydas Budrys (Palanga), Robertas Petronis (Vilnius) ir Julius Kvedarauskas (Vilnius). Konferencijos moderatorė - Jūratė Griciūtė (Anykščiai).

  Straipsnio skaičiavimas:
  4
 • Konferencija "Humanistinės psichologijos aktualumas šiandien" 2010 m.

  2010 m. gruodžio 18 dieną Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete vyko LHPA Žiemos konferencija "Humanistinės psichologijos aktualumas šiandien". Į konferenciją atvyko virš keturiadešimties dalyvių. Konferenciją atidarė LHPA Prezidentė Aušra Pundzevičienė. Pranešimus skaitė: Remigijus Juškėnas, Rimvydas Budrys, dr. Artūras Deltuva ir  dr. Dainius Razauskas. Konferenciją užbaigė LHPA Manifesto projekto pristatymas, kurį  parengė Rimvydas Budrys. Konferencijos moderatorė - Aušra Pundzevičienė.

  Straipsnio skaičiavimas:
  5
 • Konferencija "Kūryba ir dekonstrukcija" 2011 m.

  2011 m. gegužės 14 d. Kaune vyko tarpdisciplininė LHPA ir Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Menų fakulteto konferencija "Kūryba ir dekonstrukcija", skirta nagrinėti psichologijos ir meno aktualijas. Renginys vyko VDU Menų fakultete. Pranešimus eilės tvarka skaitė: Rimvydas Budrys, Gintė jasienė, Rūta Marija Purvinaitė, Timas Petraitis, Žydrūnė Luneckaitė ir Rita Garškaitė. Konfeferncijos moderatorė - Aistė Garškaitė.

  Straipsnio skaičiavimas:
  7
 • Konferencija "Humanistinės psichologijos idėjos ir jų realizacija" 2011 m.

  Jubiliejinė LHPA konferencija "Humanistinės psichologijos idėjos ir jų realizacija", skirta LHPA 20-mečiui paminėti, įvyko 2011 m. lapkričio 26 d. Vilniuje, Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete. Į ją atvyko virš 40-ties dalyvių. Pranešimus skaitė: Rimantas Kočiūnas (Birštonas), Rimvydas Budrys (Palanga) ir Artūras Deltuva (Vilnius). Prisiminimais dalinosi šie LHPA steigėjai ir prezidentai: Miglė Dovydaitienė (Vilnius), Remigijus Bistrickas (JAV), Rimantas Kočiūnas, Rimvydas Budrys, Leonas Judelevičius (Vilnius), Artūras Deltuva, Robertas Petronis (Vilnius), Julius Kvedarauskas (Vilnius), Jūratė Griciūtė (Anykščiai), Aušra Pundzevičienė (Kaunas) ir Žilvinas Kunigėlis (Palanga).

  Straipsnio skaičiavimas:
  14
 • Konferencija "Žmogaus ir gyvūnų ryšio fenomenologija" 2012 m.

  2012 m. gegužės 26 d. Kaune vyko tarpdisciplininė LHPA ir LSMU Veterinarijos Akademijos Tarpdisciplininė konferencija "Žmogaus ir gyvūnų ryšio fenomenologija". Renginys vyko Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademijos S.Jankausko auditorijoje. Į konferenciją atvyko apie 40 dalyvių. Pranešimus eilės tvarka skaitė: Rimvydas Budrys (Palanga), prof. Albinas Bagdonas (Vilnius), prof. Mindaugas Rugevičius ir Aldona Žakaitienė (Klaipėda), dr. Dainius Razauskas (Vilnius), Gintė Jasienė (Vilnius), dr. Virginijus Suveizdis (Kaunas), dr. Ina Stuogė ir dr. Vytautas Ribikauskas (Kaunas), Ugnė Marija Andrijauskaitė (Kaunas), Inga Mitkutė (Kaunas). Konferencijos moderatorė - Deimantė Unikaitė (Kaunas).

  Straipsnio skaičiavimas:
  10
 • Konferencija "Humanistinė psichologija iš šiapus ir anapus" 2012 m.

  2012 m. lapkričio 24 dieną Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete vyko LHPA Žiemos konferencija "Humanistinė psichologija iš šiapus ir anapus". Į konferenciją atvyko virš keturiadešimties dalyvių. Konferenciją atidarė LHPA Valdybos narė Gintė Jasienė (Vilius). Pranešimus skaitė: Rimvydas Budrys (Palanga), Remigijus Juškėnas (Vilnius), dr. Dainius Razauskas (Vilnius) ir prof. Audrius Beinorius (Vilnius).

  Straipsnio skaičiavimas:
  5
 • Konferencija "Empiriniai ir teoriniai misticizmo tyrimai" 2013 m.

  2013 m. gegužės 11 d. Kaune vyko LHPA ir VDU Filosofijos katedros tarpdisciplininė konferencija "Empiriniai ir teoriniai misticizmo tyrimai". Konferencija vyko VDU Filosofijos katedroje. Plenarinius pranešimus eilės tvarka skaitė: Rimvydas Budrys (Palanga), prof. Audrius Beinorius (Vilnius), Dr. Agnė Budriūnaitė (Kaunas), Ieva Rudžianskaitė (Kaunas), dr. Vladimir Korobov (Vilnius), dr. Dainius Razauskas (Vilnius), dr. Bronė Gudaitytė (Kaunas). Konferencijos moderatorius - Žilvinas Kunigėlis (Palanga).

  Straipsnio skaičiavimas:
  9
 • Konferencija "Naujų atraminių idėjų paieška humanistinėje psichologijoje" 2013 m.

  2013 m. lapkričio 23 d. Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete vyko LHPA ataskaitinė - rinkiminė konferencija "Naujų atraminių idėjų paieška humanistinėje psichologijoje. Pranešimus eilės tvarka skaitė: Rimvydas Budrys (Palanga), Remigijus Juškėnas (Vilnius), Dainius Razauskas (Vilnius). LHPA Manifesto projektą pristatė Rimvydas Budrys. Konferencijos moderatorius - Žilvinas Kunigėlis.

  Straipsnio skaičiavimas:
  6
 • Konferencija "Technologija, neuromokslai ir psichologija: sąveika ir sintezė" 2014 m.

  2014 m. gegužės 17 d. Kaune vyko LHPA ir Kauno technologijos universiteto (KTU) konferencija "Technologija, neuromokslai ir psichologija: sąveika ir sintezė". Pranešimus eilės tvarka skaitė: Rimvydas Budrys (HEPI, Palanga), prof .Dario Martinelli (KTU Tarptautinis semiotikos institutas), Gabija Jarašiūnaitė (VDU, Kaunas), Lėda Turai-Petrauskienė (Kaunas), Dr. Nerijus Čepulis (KTU, Kaunas), Timas Petraitis (Vilnius), Ričardas Diržys(Vilnius). Konferencijos moderatorius - Žilvinas Kunigėlis (LSMU Elgesio medicinos institutas, Palanga).

  Straipsnio skaičiavimas:
  7
 • Konferencija "Humanistinės psichologijos esminės idėjos ir praktika" 2014 m.

  2014 m. LHPA konferencija "Humanistinės psichologijos esminės idėjos ir praktika" vyko Vilniuje 2014 m. lapkričio 15 d. Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete.  Pranešimus eilės tvarka skaitė Žilvinas Kunigėlis (LSMU Elgesio medicinos institutas, Palanga) "Humanistinė psichologija psichiatro kasdienoje" (nėra video įrašo), Remigijus Juškėnas („Alfa Clinic“, Vilnius) "Vieno žmogaus istorija (bendri žmonių "psiche"s giluminiai egzistenciniai poreikiai", Viktoras Keturakis (“Kitokie projektai”, Vilnius) "Geštaltinės psichoterapijos humanistinė pasaulėžiūra", Dima Kuniskis (Vilnius) "Žmogus sapnuojantis - tarp mitų ir realybės" (video įrašas padarytas namuose), Genovaitė Petronienė (Vilnius) "Kūrybinis rašymas kaip psichologinis augimas" (nėra video įrašo), Julius Kvedarauskas (Psichinės sveikatos centras, Vilnius) "Kūrybinis rašymas kaip kelias žmogiškesnės asmeninės istorijos link" (nėra video įrašo).

  Straipsnio skaičiavimas:
  3
 • Konferencija "Psichologija ir istorija" 2009 m.

  2009 m. gegužės 9 d. Kaune vyko teorinė - tarpdisciplininė LHPA ir Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Istorijos katedros konferencija "Psichologija ir istorija", skirta nagrinėti humanistinės psichologijos ir istorijos aktualijas. Renginys vyko VDU Istorijos Katedros Marijos Gimbutienės auditorijoje. Pranešimus eilės tvarka skaitė: Julius Kvedarauskas, dr. Evaldas Kazlauskas, dr. Vaida Kamuntavičienė, Rimvydas Budrys, Igor varnakov. Konfeferncijos moderatorė - Jūratė Griciūtė. Konferencijoje dalyvavo apie 40 žmonių.

  Straipsnio skaičiavimas:
  5
 • LHPA žiemos konferencija "Humanizmas mano praktikoje" 2015 m.

  2015 m. LHPA žiemos konferencija "Humanizmas mano praktikoje" vyko Vilniuje 2015 m. gruodžio mėn. 5 d. Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete.  Pranešimus eilės tvarka skaitė: Aušra Pundzevičienė (psichologė, “Žmogaus psichologijos studija”) "Humanizmas, psichoterapija ir sveikata" (nėra video įrašo), Jūratė Griciūtė (psichologė, “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”) "Vadovavimo praktika: kaip vadovauja humanistas?", Aldona Steponavičiūtė (straipsnių autorė, kūrybinio rašymo dėstytoja, Kauno Technologijos Universitetas) "Žmogiškumo atskleidimas teksto rašymo praktikoje", Julius Kvedarauskas (psichologas, Vilniaus psichikos sveikatos centras) "Humanistiniai principai rašymo terapijoj". Moderatorė - Gintė Jasienė (Vilnius).

  Straipsnio skaičiavimas:
  3
 • LHPA žiemos konferencija "Sakralumas" 2016 m.

  2016 m. LHPA žiemos konferencija "Sakralumas" vyko Vilniuje 2016 m. lapkričio mėn. 26 d. Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyne.  Pranešimus eilės tvarka skaitė: Timas Petraitis (psichologas psichoterapeutas, LHPA prezidentas) "Sveikinomo žodis", Kun. Antanas Saulaitis SJ (kunigas jėzuitas) „Savaiminis šventumas“, dr. Laima Arnatkevičiūtė (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus mokslo darbuotoja) „Dievoieškos terapija“, Gražina Sofija Kuniskienė (psichologė, dirbanti sveikatos ir krizių srityje) „Tikėjimo gydanti galia“, Rimvydas Budrys (psichologas, Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto direktoriaus pavaduotojas) „Sakralinė erdvė ir laikas anksčiau ir dabar“, Remigijus Juškėnas (vaikų ir saugusiųjų psichoterapeutas, Vilniaus šeimos psichologijos centro konsultantas) „Pažeista pusiausvyra“. Pranešimų tarpuose muzikavo Ieva Baublytė (gotikinė arfa) ir Vilniaus B. Dvariono muzikos mokyklos moksleivės Dobilė Kisieliūtė ir Indrė Kučinskaitė (išilginės fleitos). Moderatorė - Danutė Lapėnaitė (Vilnius).

  Straipsnio skaičiavimas:
  9
 • LHPA ir VU Orientalistikos Centro konferencija "Iliuzijos Vekarų ir Rytų kultūrų kontekste" 2017 m.

  2017 m. bendra LHPA ir VU Orientalistikos Centro konferencija "Iliuzijos Vekarų ir Rytų kultūrų kontekste" vyko Vilniuje 2017 m. sausio mėn. 14 d. Vilniaus Universiteto Orientalistikos centre Kovalevskio auditorijoje.  Pranešimus eilės tvarka skaitė: konferencijos organizatoriai Audrius Beinorius ir Rimvydas Budrys "Atidarymo žodis", Rimvydas Budrys (psichologas, HEPI - Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas) „Tikrovės įžvalgos iliuzijų kontekste“, Naglis Kardelis (filosofas, VU Filosofijos fakultetas) "Požiūrus į iliuziją ir sapną antikoje: Herakleitas ir Platonas", Audrius Beinorius (filosofas, VU Orientalistikos centras) „Virvė ar gyvatė: iliuzijų teorijos ir jų tipologija Indijos filosofijoje“, Dainius Razauskas (mitologas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) „Tikrovės iliuzija ir iliuzijos tikrovė: pasaulis kaip sapnas“, Vladimir Korobov (filosofas, VU Orientalistikos centras) „Kaip teisingai neišvengti iliuzijos?“, Petras Arlauskas (psichologas, LHPA) „Asmenybės tipologija Vadžrajanos budizmo mokyme“, Ernestas Jančenkas (filosofas, VU Orientalistikos centras) „Pasaulis kaip sapnas Ibn 'Arabi mokyme“, Giedrius Šapoka (sinologas, VU Orientalistikos centras) „Iliuzija kaip holistiškumo stoka Xunzi pažinimo teorijoje“, Tadas Stumbrys (psichologas, VU Filosofijos fakultetas, Bendrosios psichologijos katedra) „Iliuzija ir jos atpažinimas sapne: Tibeto sapnų joga ir šiuolaikinis sąmoningų sapnų mokslas“, Remigijus Juškėnas (psichiatras-psichoterapeutas, Vilniaus šeimos psichologijos centras) „Mitologinių vaizdinių ir haliucinacijų iliuziškumo klausimas“, Rimantas Kočiūnas (psichologas-psichoterapeutas, HEPI, VU Klinikinės psichologijos katedra) „Saviapgaulė psichoterapijoje“ (video įrašo nėra), "Diskusija ir konferencijos aptarimas". Moderatorius - Markas Snežko (filosofas, psichoterapeutas, LHPA, Vilniaus krizių centras).

  Straipsnio skaičiavimas:
  12
2018  Lietuvos Humanistinės Psichologijos Asociacija