background

LHPA simpoziumų įrašai

Čia taplinami LHPA simpoziumų pranešimų ir kai kurių praktinių užsiėmmų video įrašai

 • Tarpkultūrinis seminaras "Delfinai" 2003 m.

  Šis 2003 m. simpoziumas "Delfinai ir žmogus" tuo metu dar vadinosi LHPA tarpkultūrinės psichologijos seminaru. Seminaras "Delfinai ir žmogus" vyko rugsėjo 16-20 d. Klaipėdos delfinariume, kuris yra Kuršių Nerijos pradžioje Smiltynėje. Šio seminaro organizatoriai Rimvydas Budrys ir Arvydas Bųta (Palanga). Be Rimvydo Budrio seminaro vadovais buvo Igor Varnakov (Ivanovo, Rusija) ir Danil Temkin (Toljatis, Rusija). Seminaro supervizorius - Igor Judin (Oriolas, Rusija). Seminare dalyvavo 35 žmonės iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos.

  Straipsnio skaičiavimas:
  1
 • Kitokios realybės simpoziumas "Prokalbė" 2008 m.

  2008 metų rugsėjo 23-27 d. Palangoje vyko LHPA kitokios realybės simpoziumas "Prokalbė". Simpoziumo organizatoius - Rimvydas Budrys (Palanga), kiti vadovai - Igor Varnakov (Ivanovo), Danil Temkin (Toljatis), Igor Judin (Maskva). Simpoziume dalyvavo 33 žmonės iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos. Kiekvienas simpoziumas pateikė savo pranešimus, kurių video įrašus galima pažiūrėti.

  Straipsnio skaičiavimas:
  6
 • Futuristinis Simpoziumas "Laiko fenomenai" 2015 m.

  2015 m. rugsėjo mėn. 9 -12  d. Palangoje vyko trečias Lietuvos Humanistinės psichologijos asociacijos (LHPA) futuristinis simpoziumas, kurio tema „Laiko fenomenai“. Simpoziumo organizatorius ir vadovas – Rimvydas Budrys (Palanga). Kitas vadovas - Danil Temkin (Toljatis, Rusija). Simpoziumas vyko rusų kalba. Šiemet simpoziumas buvo jungiamas į dviejų seminarų ciklą, kur pirmas yra pats simpoziumas (2015.09.9-12), po to sekė pleneras (2015.09.15-19). Simpoziume dalyvavo 9 žmonės iš Lietuvos, Rusijos ir Šveicarijos. Buvo padaryti du simpoziumo video įrašai.

  Straipsnio skaičiavimas:
  3
 • LHPA 2009 metų simpoziumas "Nonkonformizmo energija"

  Trečias LHPA alternatyvių realybės tyrimų simpoziumas "Nonkonformizmo energija" vyko Palangoje 2009 metų rugsėjo 9-12 dienomis. Jame dalyvavo 20 žmonių iš Lietuvos, Rusijos, Latvijos ir Lenkijos. Sipoziumo vadovai: Rimvydas Budrys (Palanga), Igor Varnakov (Ivanovo, Rusija), Danil Tiomkin (Toljatis, Rusija) ir Gintė Jasienė (Vilnius). Simpoziumo svečias - Igor Judin (Maskva, Rusija). Papildomas dzen piešimo praktikas pravedė Inga Betuža-Bertuža (Vilnius). Simpoziume buvo remiamasi bazinės žmogaus nuostatos santykyje su pasauliu atsiskleidimo paieška. Nuo šios nuostatos didele dalimi priklauso žmogaus kūrybinis arba banalus elgesys. Trumpai tariant, konformizmas buvo apibūdinamas kaip siekimas mėgdžioti kitus, sutinkant su bendra nuomone. O nonkonformizmas - kaip neprisirišimas prie bendrų standartų ir normų, kas leidžia surasti ir turėti savo asmeninį santykį. O nonkonformizmo energija buvo apibūdinta kaip vidinio kūrybinio potencialo atsiskleidimas. Simpoziumas vyko rusų kalba. Buvo padaryti keli šio simpoziumo video įrašai.

  Straipsnio skaičiavimas:
  6
 • LHPA 2010 metų simpoziumas "Levitacija: traukos sistemų dekonstrukcija"

  Ketvirtas LHPA alternatyvių realybės tyrimų simpoziumas "Levitacija: traukos sistemų dekonstrukcija" vyko 2010 metų rugsėjo 27-30 d. Palangoje. Simpoziume dalyvao 15 žmonių iš Lietuvos, Rusijos ir Estijos. Simpoziumo organizatorius ir vadovas - Rimvydas Budrys. Kiti simpoziumo vadovai: Igor Judin (Maskva, Rusija), Danil Tiomkin (Toljatis, Rusija) ir Gintė Jasienė (Vilnius). Papildomą dzen piešimo praktiką pravedė dailininkė Inga Betuža-Bertuža (Vilnius). Kaip simpoziumo tęsinys vėliau spalio 1-3 dienomis vyko seminaras "Vidinių sferų šokis", kurį pravedė Danil Tiomkin. Jame dalyvavo 13 žmonių. Buvo padaryti simpoziumo pranešimų ir vėlesnio seminaro praktikų keli video įrašai. Simpoziumas ir seminaras vyko rusų kalba.

  Straipsnio skaičiavimas:
  10
 • LHPA 2012 metų simpoziumas "Artefaktai"

  Penktas kitokios realybės LHPA simpoziumas "Artefaktai" vyko 2012 metų rugsėjo 8-12 d. Palangoje. Simpoziume dalyvavo 14 žmonių iš Lietuvos, Rusijos, Estijos ir vienas šuo. Simpoziumo organizatorius ir vadovas - Rimvydas Budrys (Palanga). Kiti simpoziumo vadovai - Igor Judin (Maskva, Rusija) ir Gintė Jasienė (Vilnius). Papildomus meno terapijos užsiėmimus pravedė dailininkė Inga Betuža-Bertuža (Vilnius). Simpoziumas vyko rusų kalba. Buvo padaryti simpoziumo vadovų pranešimų ir indėniškų mandalų kūrimo praktikos video įrašai.

  Straipsnio skaičiavimas:
  5
 • LHPA 2013 metų simpoziumas "Ciklai: 2040"

  Pirmas LHPA futuristinis simpoziumas "Ciklai: 2040" vyko 2013 metų rugsėjo 11-14 d. Palangoje. Simpoziumo vadovai - Rimvydas Budrys (Palanga) ir Igor Judin (Maskva, Rusija). Papildomus meno terapijos užsiėmimus pravedė dailininkė Inga Betuža-Bertuža (Vilnius). Simpoziume dalyvavo 11 žmonių iš Lietuvos, Estijos ir Rusijos. Šiame simpoziume buvo siekiama atskleisti įvykių cikliškumas, liečiant įvairius asmeninius, socialinius ir gamtos fenomenus. Remdamiesi buvusių ciklų atskleidimu, buvo ieškoma jų galimo pratęsimo artimiausioje ateityje. Po simpoziumo kaip jo tęsinys  rugsėjo 17-23 dienomis įvyko pirmas meninės kūrybos ir saviraiškos pleneras "Ruduo-2013", kurį pravedė Rimvydas Budrys ir Inga Betuža-Bertuža. Jame dalyvo 9 žmonės. Simpoziumas ir pleneras vyko rusų kalba.

  Straipsnio skaičiavimas:
  2
 • LHPA 2014 metų simpoziumas "Kosmosas-2080"

  Antras LHPA futuristinis simpoziumas "Kosmosas: 2080" vyko 2014 metų rugsėjo 5-8 d. Palangoje. Simpoziumo vadovai - Rimvydas Budrys (Palanga) ir Danil Tiomkin (Toljatis, Rusija). Jame dalyvavo 9 žmonės iš Lietuvos ir Rusijos. Po simpoziumo rugsėjo 11-15 dienomis vyko jo meninis tęsinys - meno terapijos pleneras "Ruduo-2014". Jame dalyvavo 11 žmonių iš Lietuvos, Rusijos ir Estijos. Plenero vdovai - Rimvydas Budrys (Palanga) ir Inga Betuža-Bertuža (Vilnius). Simpoziumas ir pleneras vyko rusų kalba.

  Straipsnio skaičiavimas:
  2
2018  Lietuvos Humanistinės Psichologijos Asociacija