Pagal
Autorius: Murray W. Stein

Junginė analizė ir dvasingumas

Junginė analizė ir dvasingumas

Murray W. Stein

Junginė analizė ir dvasingumas

 

Pamėginkime apibrėžti, kas turima galvoje psichoanalizės kontekste kalbant apie dvasingumą.

Apsakyme „Dievo raštas” argentinietis rašytojas J. L. Borgesas vaizduoja actekų šventiką Cinakaną, kuris patenka į ispano Pedro de Alvarado nelaisvę, yra kankinamas už savo tikėjimą ir galų gale visam likusiam gyvenimui įkalinamas giliai po žeme esančiame kalėjime. Tas kalėjimas padalytas į dvi dalis: vienoje pusėje kali Cinakanas, o kitą užima jaguaras, žvėris, kuris Amerikos čiabuviams buvo šventas. Cinakano ir jaguaro celes skiria akmeninė siena, siekianti patį požemio skliautą, tačiau toje sienoje yra langas su grotomis, pro kurį patekus į požemio erdvę šviesai Cinakanas gali matyti jaguarą. Kiekvieną vidurdienį tik trumpą akimirksnį ryški saulės šviesa iš viršaus užplūsta celę – kai kalėjimo prižiūrėtojas nuleidžia tos dienos maisto ir vandens davinį. Tik tą minutę Cinakanas gali stebėti jaguarą dėmėtu kailiu, bet einant metams jis įpranta įsidėmėti, kokį raštą sudaro žingsniuojančio žvėries kailio dėmės. Cinakanas įtiki, kad slapti aukščiausio Dievo žodžiai yra užkoduoti tuose dėmių raštuose. Kas sužinos ir iššifruos jų kodą, taps galingas kaip pats Dievas. Jeigu tik jis, Cinakanas, suvoktų, ką slepia jaguaro kailio dėmių kodas, jis suprastų patį Dievą; tas žinojimas galėtų jį išlaisvinti. Cinakanas atkeršytų Pedrui de Alvaradui, atgaivintų savo senąją religiją ir grąžintų genties didybę. Cinakanas jaučiasi pasiaukojęs slaptai misijai.

Daug metų Cinakanas tyrinėja dėmėtąjį jaguarą. Ir jis, ir kalėjimo prižiūrėtojas nusensta. Jo povyza praranda bet kokį tvirtumą, jis netenka sveikatos. Jis ilgainiui tampa toks silpnas, kad nebepasikelia nuo akmeninių grindų. Kartą, kai aukštai virš jo atveriama anga į šviesą, Cinakanas išgyvena tokį palengvėjimo jausmą, kad beveik laimina savo baisiąją celę, tapusią jo namais. Jis laimina savo seną kenčiantį kūną, kad šis galėjo tiek ištverti. Tą akimirksnį jis išgyvena apšvietimą: jis regi Dievą ir įžvelgia aukščiausią realybę. Tai, ką jis išvysta, yra iš ugnies ir vandens sudaryto rato, apimančio visą kosmosą ir siejančio visa, kas egzistuoja, vaizdinys. Cinakanas staiga suvokia, koks jis mažas toje visa susiejančioje schemoje, jis yra tik siūlelis didingame gyvenimo ir visatos audinyje. Jo didysis priešas Pedras de Alvaradas taip pat yra tik to audinio siūlelis.

Daugiau Daugiau