Pagal
Autorius: Murray W. Stein

Junginė analizė ir dvasingumas

Junginė analizė ir dvasingumas

Pamėginkime apibrėžti, kas turima galvoje psichoanalizės kontekste kalbant apie dvasingumą.

Apsakyme „Dievo raštas” argentinietis rašytojas J. L. Borgesas vaizduoja actekų šventiką Cinakaną, kuris patenka į ispano Pedro de Alvarado nelaisvę, yra kankinamas už savo tikėjimą ir galų gale visam likusiam gyvenimui įkalinamas giliai po žeme esančiame kalėjime. Tas kalėjimas padalytas į dvi dalis: vienoje pusėje kali Cinakanas, o kitą užima jaguaras, žvėris, kuris Amerikos čiabuviams buvo šventas. Cinakano ir jaguaro celes skiria akmeninė siena, siekianti patį požemio skliautą, tačiau toje sienoje yra langas su grotomis, pro kurį patekus į požemio erdvę šviesai Cinakanas gali matyti jaguarą. Kiekvieną vidurdienį tik trumpą akimirksnį ryški saulės šviesa iš viršaus užplūsta celę – kai kalėjimo prižiūrėtojas nuleidžia tos dienos maisto ir vandens davinį. Tik tą minutę Cinakanas gali stebėti jaguarą dėmėtu kailiu, bet einant metams jis įpranta įsidėmėti, kokį raštą sudaro žingsniuojančio žvėries kailio dėmės. Cinakanas įtiki, kad slapti aukščiausio Dievo žodžiai yra užkoduoti tuose dėmių raštuose. Kas sužinos ir iššifruos jų kodą, taps galingas kaip pats Dievas. Jeigu tik jis, Cinakanas, suvoktų, ką slepia jaguaro kailio dėmių kodas, jis suprastų patį Dievą; tas žinojimas galėtų jį išlaisvinti. Cinakanas atkeršytų Pedrui de Alvaradui, atgaivintų savo senąją religiją ir grąžintų genties didybę. Cinakanas jaučiasi pasiaukojęs slaptai misijai.

Daugiau Daugiau