Pagal
Kategorija: Apie LHPA

Narystės mokestis 2023 m.

Narystės mokestis 2023 m.

Kviečiame  prisidėti prie asociacijos savo nario mokesčiu arba tapti LHPA nariu jei to dar nepadarėte  Primename, kad pagal tai skaičiuosis renginių kainos ir visuotiniame susirinkime balso teisę turi tik nariai. Informacija apie narystės mokestį: Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos mokesčių dydžiai 2023 metais: a.       Stojamasis LHPA mokestis –  15 eur. Studentams, pensininkams ir neįgaliesiems – 10 eur. b.      Kasmetinis LHPA nario mokestis – 20 eur. Studentams, pensininkams ir neįgaliesiems – 10 eur. c.       Asociacijos  sąskaitos Nr. LT037182100000606182, AB Šiaulių bankas. Šiemet nario mokestį prašome sumokėti iki gegužės 5…

Daugiau Daugiau

Daugiau Daugiau
LHPA Deklaracija

LHPA Deklaracija

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos (LHPA) Deklaracija

Humanistinė psichologija, atsiradusi pačiame dvidešimtojo amžiaus viduryje labiausiai technologiškai išsivysčiusioje pasaulio valstybėje – JAV, pasibaigus didžiausiam žmonijos istorijoje karui, siekia grąžinti į psichologiją gyvą, konkretų, ieškantį atsakymų į sudėtingiausius būties klausimus žmogų.

Lietuvos Humanistinės Psichologijos Asociacija siekia atrasti save šiame judėjime ir įnešti savitą indėlį, humanizuojant psichologiją.
Mūsų bendriausios nuostatos į žmogų:

1. Kiekvienas žmogus yra iš prigimties unikalus.

2. Žmogaus asmenybė yra nepakartojama ir neskaidoma į kokias nors sudėtines dalis žmogaus prigimtinė esmė.

3. Kiekvienas žmogus turi vidines potencialias galias, kurių pagalba jis gali keisti ir kurti save patį, o taip pat ir aplinkinį pasaulį.

4. Nepaisant vidinių prieštaravimų, žmogaus santykis su savimi ir pasauliu yra pozityvus.

5. Žmogus iš prigimties yra laisvas; jo laisvės giluminis šaltinis yra jo dvasia.

6. Žmogus gali sąmoningai kontroliuoti savo elgesį ir yra atsakingas už jį.

7. Žmogaus santykis su pasauliu iš esmės yra subjektyvus.

8. Žmogus savo egzistenciją įprasmina plėsdamas ir gilindamas savo vidinę dvasinę erdvę;turinį jai suteikia žmogaus santykis su pasauliu.

9. Potencialiai žmogaus vidinė erdvė lygiai tokia pat gili, kaip ir išorinio pasaulio; plėsdamas savo vidinę erdvę, žmogus tuo pačiu plečia, tobulina ir kuria jį supantį pasaulį.

Daugiau Daugiau
LHPA narystė

LHPA narystė

LHPA nariu gali tapti pilnametis asmuo, pateikęs LHPA valdybai per bet kurį valdybos narį stojimo į asociaciją prašymą ir susimokėjęs stojamąjį 10 eurų mokestį. Jokių profesinių ir kitų apribojimų būti LHPA nariu nėra. LHPA nariu tampama, valdybos posėdyje patenkinus stojimo į asociaciją prašymą. LHPA narys gauna einamąją asociacijos informaciją, gauna lengvatines sąlygas dalyvauti LHPA renginiuose, įgyja teisę dalyvauti LHPA organizacinėje veikloje ir rinkimuose. 2019 metų pradžioje buvo 56 LHPA nariai (tame tarpe 3 užsieniečiai).

LHPA narys turi kasmet sumokėti metinį LHPA nario mokestį. Šiuo metu jis yra 10 eurų dydžio. Dieninių skyrių studentams ir pensininkams metinis nario mokestis 5 eurai. Nario mokestį galite perduoti bet kuriam valdybos nariui arba pervesti pinigus į LHPA sąskaitą banke.

Daugiau Daugiau
LHPA rekvizitai

LHPA rekvizitai

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos (LHPA) rekvizitai

LHPA pavadinimas – Lietuvos humanistinės psichologijoa asociacija

LHPA Įmonės kodas: 190748934

LHPA sąskaita banke: AB Šiaulių bankas, a/s Nr. LT037182100000606182

LHPA adresas: Birželio 23-osios g. 2-41, Vilnius, Lietuvos Respublika

 

 

Daugiau Daugiau
Kaip pervesti du procentus pajamų mokesčio į LHPA

Kaip pervesti du procentus pajamų mokesčio į LHPA

Kaip pervesti du procentus pajamų mokesčio į Lietuvos humanistinės psichologijos asociaciją (LHPA)

2 proc. pajamų mokesčio pervedimas
Norint pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, reikia užpildyti ir pateikti mokesčių administratoriui nustatytos formos FR0512 prašymą. Tai galima padaryti kiekvienų metų pradžioje iki gegužės 1 dienos.
Šios formos blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai. Pasiėmus formą mokesčių inspekcijoje, ją galima užpildyti ranka. Prašymo formą taip pat galima atsispausdinti ir užpildyti. Jas galima rasti VMI svetainėje http://www.vmi.lt/cms/formos (formos kodas – 512) ir internetinio deklaravimo svetainėje: http://deklaravimas.vmi.lt. Šiose svetainėse formas taip pat galima pildyti ir kompiuteriniu būdu, o paskui persiųsti VMI.
Pildant prašymą reikia įrašyti savo asmeninius duomenis bei įstaigos, kuriai pervesite paramą, duomenis. LHPA duomenys:
Pavadinimas: Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija
Įmonės kodas: 190748934
Adresas: Birželio 23-osios g. 2-41, Vilnius
Bankas: AB Šiaulių bankas, a/s Nr. LT037182100000606182

Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu, tiesiogiai įteikti AVMI darbuotojui, atsiųsti paštu. Tai galima padaryti ir per įgaliotą asmenį.

Daugiau Daugiau
LHPA Įstatai

LHPA Įstatai

1. Bendrosios nuostatos.
2. Veiklos tikslai.
3. Nariai. Jų teisės ir pareigos.
4. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka.
5. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos.
6. Valdymas.
7. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija.
8. Teisė dalyvauti visuotiniame narių susirinkime.
9. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarka.
10. Visuotinio narių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarka.
11. Prezidentas.
12. Valdyba.
13. Valdybos narių pareigos.
14. Veiklos ataskaita.
15. Dokumentų ir kitos informacijos apie veiklą pateikimo nariams tvarka.
16. Viešos informacijos pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka.
17. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka.
18. Įstatų keitimo tvarka.
19. Turto, lėšų ir pajamų naudojimo tvarka.
20. Veiklos kontrolė.
21. Pertvarkymas ir likvidavimas.

Daugiau Daugiau