Pagal
Autorius: Valdyba

LHPA 2019 m. Vilniaus konferencija „Psichologija, kūryba, dvasingumas – sąsajos ir atskirtys“

LHPA 2019 m. Vilniaus konferencija „Psichologija, kūryba, dvasingumas – sąsajos ir atskirtys“

LIETUVOS HUMANISTINĖS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJA

ŠEIMOS IR ASMENS SAVIUGDOS CENTRAS „BENDRAKELEIVIAI“

                    www.bendrakeleiviai.lt

Kviečiame į LHPA organizuojamą konferenciją

„Psichologija, kūryba, dvasingumas – sąsajos ir atskirtys“

2019 m. gruodžio 7 d., Vilnius

Konferencijos data: 2019 m. gruodžio 7 diena, šeštadienis.

Laikas: 10.00 – 18.00.

Konferencijos vieta: Menų spaustuvė, Šiltadaržio g. 6, Vilnius.

 

„Ir ţodis tapo kūnu ir gyveno tarpe mūsų“ Jn 1,14.

Psichologas – gydantis kito psichiką žodžiu. Žodžiu brandinantis charakterį, auginantis asmenybę, prikeliantis žmogų vilčiai ir įgalinantis veiksmui. Žodžiu sukuriantis ryšį, kuris ištaiso, perkeičia ir

įprasmina tai, kas buvo sužeista.

Kūrėjas – išskleidžiantis žodį, vaizdą, garsą, skonį, kvapą per metaforas, perkeltines reikšmes, archetipines duotybes, taip leisdamas žmogui susilieti su kūrybos stebuklu, išgyventi esmę bei prasmę ir keliaujant saviraiškos keliu sveikti ir patirti atradimo džiaugsmą.

Dvasininkas – perduodantis Dievo žodį, kuris tampa gyvas ir veikiantis kito širdį per dalinimąsi, palydėjimą, atjautą, atsidavimą ir gyvenimą tikėjimu be išlygų. Būdamas tarpininku tarp žmogaus ir

Dievo, dvasininkas pakylėja kitą virš kasdienybės, padeda įprasminti kančią, priimti mirties neišvengiamybę ir ištverti tai, kas beveik neištveriama.

Kas tarp psichologijos, kūrybos, dvasingumo yra bendra? O kur būtina brėžti ribas?

 

Konferencijos kaina 20 eurų. Į kainą įskaičiuojamos kavos pertraukos, dalyvio pažymėjimas, kūrybiškas netikėtumas – dovana. LHPA nariams – nemokamai.

Laukiame visų susidomėjusių. Registracija el. paštu: rositosvasara@gmail.com. 

Organizatoriai: Rosita Pipirienė (rositosvasara@gmail.com) ir Elvyra Kučinskaitė (Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“). 

 

Daugiau Daugiau
LHPA 2018 metų vasaros stovykla

LHPA 2018 metų vasaros stovykla

Brangūs kolegos ir besidomintieji humanistine psichologija,

Tradicinė 2018 m. LHPA vasaros stovykla vyks š.m. liepos 29 – rugpjūčio 4 dienomis Labanoro girioje. Vėliau pranešime tikslią stovyklavietės vietą užsiregistravusiems dalyviams ir LHPA nariams.

Šių metų vasaros stovykla bus organizuojama taikant jau išbandytą Atviros erdvės technologiją, todėl bendra stovyklos programa bus sudaroma atidarymo metu liepos 29 d. (sekmadienį) 18 val., o jos turinys priklausys nuo visų stovykloje dalyvaujančių noro dalintis su kitais savo patirtimi, idėjomis bei veikla. Stovyklos atidarymo metu visi kartu formuosime „suneštinę“ programą, todėl tie žmonės, kurie norėtų stovykloje vesti užsiėmimus, atidarymo metu turėtų bent apytiksliai pasidalinti savo idėjomis ir pasiūlymais.

Be to, prašome visų, kurie nori dalyvauti vasaros stovykloje, užsiregistruoti iki liepos 22 d. pas stovyklos organizatorę Rositą Pipirienę šiuo el.paštu rositosvasara@gmail.com arba tel. nr. 8-685-15118. Registruojantis reikia nurodyti vardą, pavardę, išsilavinimą ar profesiją, el.pašto adresą, telefono numerį. Jeigu planuojate vesti grupę ar užsiėmimą, tai irgi pažymėkite. Užsiregistravę po liepos 22 d. ar atvykę į stovyklą be registracijos, turės mokėti didesnį dalyvavimo mokestį. Atkreipiame dėmesį, kad šiemet nereikalingas išankstinis apmokėjimas ir visi galės sumokėti atvykus į stovyklos vietą.

 

Daugiau Daugiau
LHPA Valdyba 1992-1993 metais

LHPA Valdyba 1992-1993 metais

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos Valdybos nariai 1992-1993 metais:

Rimantas Kočiūnas (Birštonas)        8-687-17336    rimask@hepi.lt (LHPA prezidentas)
Rimvydas Budrys (Palanga)            8-683-10031    rimasbudrys@gmail.com (LHPA viceprezidentas)
Leonas Judelevičius (Vilnius)          8-698-35183     hepi@hepi.lt
Artūras Deltuva (Vilnius)                8-652-92073    arturas@kitokieprojektai.net
Aleksandras Kučinskas (Kaunas)     8-698-21296    aleksandras.kucinskas@gmail.com
Miglė Dovydaitienė (Vilnius)           8-698-27274    migle.dovydaitiene@fsf.vu.lt
Ernestas Lapinskas (Vilnius)           8-699-30859    ernestas@kitokieprojektai.net
Rita Rekašiūtė (Vilnius)                  8-5-266-7605   rita.rekasiute.b@gmail.com
Robertas Petronis (Vilnius)             8-685-27953    robertas.petronis@gmail.com
Vitalija Lepeškienė (Vilnius)           8-682-38568     vilep@delfi.lt
Remigijus Bistrickas (Vilnius)

Daugiau Daugiau
LHPA Valdyba 1994-1995 metais

LHPA Valdyba 1994-1995 metais

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos Valdybos nariai 1994-1995 metais:

Rimvydas Budrys (Palanga)             8-683-10031    rimasbudrys@gmail.com (LHPA prezidentas)
Leonas Judelevičius (Vilnius)           8-698-35183     hepi@hepi.lt (LHPA viceprezidentas)
Rimantas Kočiūnas (Birštonas)        8-687-17336     rimask@hepi.lt
Petras Arlauskas (Vilnius)               8-698-49458     parlauskas@yahoo.com
Artūras Deltuva (Vilnius)                 8-652-92073    arturas@kitokieprojektai.net
Aleksandras Kučinskas (Kaunas)      8-698-21296    aleksandras.kucinskas@gmail.com
Miglė Dovydaitienė (Vilnius)            8-698-27274    migle.dovydaitiene@fsf.vu.lt
Vitalija Lepeškienė (Vilnius)            8-682-38568     vilep@delfi.lt
Ernestas Lapinskas (Vilnius)           8-699-30859     ernestas@kitokieprojektai.net
Rita Rekašiūtė (Vilnius)                  8-5-266-7605    rita.rekasiute.b@gmail.com.

Daugiau Daugiau
LHPA Valdyba 1996-1997 metais

LHPA Valdyba 1996-1997 metais

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos Valdybos nariai 1996-1997 metais:

Leonas Judelevičius (Vilnius)               8-698-35183    hepi@hepi.lt (LHPA prezidentas)
Artūras Deltuva (Vilnius)                    8-652-92073    arturas@kitokieprojektai.net (LHPA viceprezidentas)
Rimvydas Budrys (Palanga)                8-683-10031    rimasbudrys@gmail.com
Aleksandras Kučinskas (Kaunas)         8-698-21296    aleksandras.kucinskas@gmail.com
Dima Kuniskis (Vilnius)                      8-686-23542     kundi@delfi.lt
Miglė Dovydaitienė (Vilnius)               8-698-27274     migle.dovydaitiene@fsf.vu.lt
Vitalija Lepeškienė (Vilnius)               8-682-38568     vilep@delfi.lt
Rimantas Kočiūnas (Birštonas)           8-687-17336     rimask@hepi.lt
Petras Arlauskas (Vilnius)                  8-698-49458     parlauskas@yahoo.com
Kotryna Gotberg (Vilnius)                  8-686 23040     kotryna@primumesse.lt
Rita Rekašiūtė (Vilnius)                     8-5-266-7605    rita.rekasiute.b@gmail.com

Daugiau Daugiau
LHPA Valdyba 1998-1999 metais

LHPA Valdyba 1998-1999 metais

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos Valdybos nariai 1998-1999 metais:

Artūras Deltuva (Vilnius)                8-652-92073     arturas@kitokieprojektai.net (LHPA prezidentas)
Aleksandras Kučinskas (Kaunas)      8-698-21296    aleksandras.kucinskas@gmail.com (LHPA viceprezidentas)
Leonas Judelevičius (Vilnius)           8-698-35183    hepi@hepi.lt
Rimvydas Budrys (Palanga)            8-683-10031    rimasbudrys@gmail.com
Robertas Petronis (Vilnius)              8-685-27953   robertas.petronis@gmail.com (LHPA viceprezidentas)
Dima Kuniskis (Vilnius)                   8-686-23542    kundi@delfi.lt
Ričardas Diržys (Vilnius)                 8-686-22229    rdirzys@gmail.com
Gražina Sofija Čiurlienė (Vilnius)      8-688-29726    sofi7@delfi.lt
Vitalija Lepeškienė (Vilnius)            8-682-38568    vilep@delfi.lt
Miglė Dovydaitienė (Vilnius)           8-698-27274    migle.dovydaitiene@fsf.vu.lt
Rita Rekašiūtė (Vilnius)                 8-5-266-7605    rita.rekasiute.b@gmail.com

Daugiau Daugiau
LHPA Valdyba 2000-2001 metais

LHPA Valdyba 2000-2001 metais

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos Valdybos nariai 2000-2001 metais:

Aleksandras Kučinskas (Kaunas)     8-698-21296    aleksandras.kucinskas@gmail.com (LHPA prezidentas)
Robertas Petronis (Vilnius)             8-685-27953    robertas.petronis@gmail.com (LHPA viceprezidentas)
Leonas Judelevičius (Vilnius)          8-698-35183    hepi@hepi.lt
Rimantas Kočiūnas (Birštonas)       8-687-17336    rimask@hepi.lt
Artūras Deltuva (Vilnius)                8-652-92073   arturas@kitokieprojektai.net
Dima Kuniskis (Vilnius)                  8-686-23542   kundi@delfi.lt
Rimvydas Budrys (Palanga)           8-683-10031    rimasbudrys@gmail.com

Daugiau Daugiau
LHPA Valdyba 2002-2003 metais

LHPA Valdyba 2002-2003 metais

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos Valdybos nariai 2002-2003 metais:

Robertas Petronis (Vilnius) 8-685-27953 robertas.petronis@gmail.com (LHPA prezidentas)
Julius Kvedarauskas (Kaunas) 8-687-48870 julius_kvedarauskas@yahoo.com (LHPA prezidentas)
Dima Kuniskis (Vilnius) 8-686-23542 kundi@delfi.lt
Remigijus Juškėnas (Vilnius) 8-685-48678 juskenas@mail.com
Jovita Petrauskaitė (Vilnius) 8-614-67639 jovitapetr@gmail.com
Deimantė Unikaitė (Kaunas) 8-672-72785 unidei7@gmail.com
Artūras Deltuva (Vilnius) 8-652-92073 arturas@kitokieprojektai.net
Aleksandras Kučinskas (Kaunas) 8-698-21296 aleksandras.kucinskas@gmail.com

Daugiau Daugiau
LHPA Valdyba 2004-2005 metais

LHPA Valdyba 2004-2005 metais

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos Valdybos nariai 2004-2005 metais:

Julius Kvedarauskas (Kaunas)        8-687-48870    julius_kvedarauskas@yahoo.com (LHPA prezidentas)
Jovita Petrauskaitė (Vilnius)           8-614-67639    jovitapetr@gmail.com (LHPA viceprezidentė)
Aldona Steponavičiūtė (Kaunas)     8-612-55857    aldona@flintas.lt
Deimantė Unikaitė (Kaunas)          8-672-72785    unidei7@gmail.com
Dima Kuniskis (Vilnius)                 8-686-23542    kundi@delfi.lt
Rasa Krakauskienė (Vilnius)          8-655-63551    krasa@xxx.lt;
Žilvinas Kunigėlis (Palanga)           8-620-32770   zilvinaskunigelis@yahoo.no
Remigijus Juškėnas (Vilnius)         8-685-48678    juskenas@mail.com
Dovilė Ridzevičienė (Kaunas)        8-659-51504    dovileridzeviciene@gmail.com
Gabija Petronienė (Vilnius)           8-689-32468    pgabija@gmail.com
Jūratė Sučylaitė (Klaipėda)

Daugiau Daugiau
LHPA Valdyba 2006-2007 metais

LHPA Valdyba 2006-2007 metais

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos Valdybos nariai 2006-2007 metais:

Jovita Petrauskaitė (Vilnius)          8-614-67639    jovitapetr@gmail.com (LHPA prezidentė)

Griciūte Jūratė (Anykščiai)            8-687-83739    jurate.griciute@ekt.lt (LHPA viceprezidentė)

Artūras Deltuva (Vilnius)              8-652-92073    arturas@kitokieprojektai.net

Aleksandras Kučinskas (Kaunas)   8-698-21296    aleksandras.kucinskas@gmail.com

Dima Kuniskis (Vilnius)                8-686-23542    kundi@delfi.lt

Danutė Lapėnaitė (Kaunas)          8-699-08523    danute1@yahoo.com

Robertas Petronis (Vilnius)           8-685-27953    robertas.petronis@gmail.com

Aldona Steponavičiūtė (Kaunas)   8-612-55857    aldona@flintas.lt

Deimantė Unikaitė (Kaunas)        8-672-72785    unidei7@gmail.com

Daugiau Daugiau