LHPA Valdyba 1998-1999 metais

LHPA Valdyba 1998-1999 metais

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos Valdybos nariai 1998-1999 metais:

Artūras Deltuva (Vilnius)                8-652-92073     arturas@kitokieprojektai.net (LHPA prezidentas)
Aleksandras Kučinskas (Kaunas)      8-698-21296    aleksandras.kucinskas@gmail.com (LHPA viceprezidentas)
Leonas Judelevičius (Vilnius)           8-698-35183    hepi@hepi.lt
Rimvydas Budrys (Palanga)            8-683-10031    rimasbudrys@gmail.com
Robertas Petronis (Vilnius)              8-685-27953   robertas.petronis@gmail.com (LHPA viceprezidentas)
Dima Kuniskis (Vilnius)                   8-686-23542    kundi@delfi.lt
Ričardas Diržys (Vilnius)                 8-686-22229    rdirzys@gmail.com
Gražina Sofija Čiurlienė (Vilnius)      8-688-29726    sofi7@delfi.lt
Vitalija Lepeškienė (Vilnius)            8-682-38568    vilep@delfi.lt
Miglė Dovydaitienė (Vilnius)           8-698-27274    migle.dovydaitiene@fsf.vu.lt
Rita Rekašiūtė (Vilnius)                 8-5-266-7605    rita.rekasiute.b@gmail.com

Artūras Deltuva

Aleksandras Kučinskas

Leonas Judelevičius

Rimvydas Budrys

Robertas Petronis

Dima Kuniskis

Ričardas Diržys

Gražina Sofija Čiurlienė

Vitalija Lepeškienė

Mkiglė Dovydaitienė

Rita Rekašiūtė

 

Komentarai išjungti.