LHPA narystė

LHPA narystė

LHPA nariu gali tapti pilnametis asmuo, pateikęs LHPA valdybai per bet kurį valdybos narį stojimo į asociaciją prašymą ir susimokėjęs stojamąjį 10 eurų mokestį. Jokių profesinių ir kitų apribojimų būti LHPA nariu nėra. LHPA nariu tampama, valdybos posėdyje patenkinus stojimo į asociaciją prašymą. LHPA narys gauna einamąją asociacijos informaciją, gauna lengvatines sąlygas dalyvauti LHPA renginiuose, įgyja teisę dalyvauti LHPA organizacinėje veikloje ir rinkimuose. 2019 metų pradžioje buvo 56 LHPA nariai (tame tarpe 3 užsieniečiai).

LHPA narys turi kasmet sumokėti metinį LHPA nario mokestį. Šiuo metu jis yra 10 eurų dydžio. Dieninių skyrių studentams ir pensininkams metinis nario mokestis 5 eurai. Nario mokestį galite perduoti bet kuriam valdybos nariui arba pervesti pinigus į LHPA sąskaitą banke.

LHPA metinis mokestis laikomas sumokėtu, jei mokėjimas yra atliktas per pusmetį nuo metų pradžios. Sumokėję mokestį nariai turės lengvatų, dalyvaujant mokamuose asociacijos renginiuose. Tie, kurie yra nesumokėję mokesčio už du metus, yra automatiškai išbraukiami iš narių sąrašų. Jie nebeturės LHPA nario nuolaidų. Nepateikę atskiro prašymo likti LHPA rėmėjo statuse, nebegaus ir einamosios LHPA informacijos, elektroniniu paštu. Gauti informacinius pranešimus apie LHPA renginius gali ir ne LHPA narys, parašęs atskirą prašymą LHPA valdybai šiuo adresu lhpa1991@gmail.com.

Mokesčius ir kitus mokėjimus galima pervesti į LHPA sąskaitą, kuri yra AB Šiaulių banke:
Banko sąskaita LT037182100000606182.
Pervedime būtinai reikia nurodyti savo vardą, pavardę ir mokėjimo paskirtį (nario mokestis).

Komentarai išjungti.