Pagal
Autorius: Rimantas Kočiūnas

Egzistencinė terapija

Egzistencinė terapija

Egzistencinės terapijos apibūdinimas. Egzistencinė terapija (pirmiausiai kaip Dasein-analizė) atsirado XX amžiaus 3-jame dešimtmetyje Europoje kaip mėginimas tuo metu visuotinai paplitusios psichoanalizės principus iš naujo apmąstyti vokiečių filosofo, šiuolaikinės egzistencinės filosofijos pradininko Martino Heideggerio Būties filosofijos kontekste. Svarbiausias egzistencinės terapijos ypatumas – siekimas suprasti žmogų kaip nenutrūkstamai tampančią, atsirandančią būtį, nuolat esančią gyvenimo tėkmėje. Žmogus čia suprantamas kaip baigtinis laike gyvenimo procesas, kuriame neatsiejami vienas nuo kito jo savastis ir gyvenimo pasaulis kaip įvairiausių egzistencijos kontekstų visuma.

Daugiau Daugiau
Intensyvus terapinis gyvenimas: (13 skyrius iš knygos „Gydyti gyvenimu“)

Intensyvus terapinis gyvenimas: (13 skyrius iš knygos „Gydyti gyvenimu“)

Talentas – tai drąsa galvoti, kalbėti ir veikti savo vardu.

VIETOJ ĮŽANGOS

Šis straipsnis – tai žvilgsnis į Intensyvų Terapinį Gyvenimą (ITG) grupėje per patirties prizmę – patirties, kurią Birštone penkiolikos psichoterapinių ITG grupių metu kaupė daugiau kaip 200 dalyvių. Šios grupės vyko Birštone 1996-2004 metais.

Tiesioginis patirties kontekstas – pradinio lygio studijos Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institute pagal tarptautinę „Egzistencinės terapijos” mokomąją programą. Šios programos klausytojai pirmojo seminaro metu dalyvauja ITG grupėje. Jos trukmė – 4 dienos (32 val.). Tai – dalis klausytojams privalomos psichoterapijos patirties.

Savo profesinį ir asmeninį patyrimą dalyviai apibendrina, rašydami analitines ataskaitas; jomis ir rėmiausi, rengdamas šį straipsnį. Savaime suprantama, kad etikos sumetimais aptarsiu tik profesinį patyrimą. Dėl tų pačių priežasčių niekur nenurodau cituojamų ištraukų autorių, taip pat neminiu grupių dalyvių vardų.

Daugiau Daugiau