Pagal
Autorius: Rimantas Kočiūnas

Egzistencinė terapija

Egzistencinė terapija

Rimantas Kočiūnas   Egzistencinė terapija   Egzistencinės terapijos apibūdinimas. Egzistencinė terapija (pirmiausiai kaip Dasein-analizė) atsirado XX amžiaus 3-jame dešimtmetyje Europoje kaip mėginimas tuo metu visuotinai paplitusios psichoanalizės principus iš naujo apmąstyti vokiečių filosofo, šiuolaikinės egzistencinės filosofijos pradininko Martino Heideggerio Būties filosofijos kontekste. Svarbiausias egzistencinės terapijos ypatumas – siekimas suprasti žmogų kaip nenutrūkstamai tampančią, atsirandančią būtį, nuolat esančią gyvenimo tėkmėje. Žmogus čia suprantamas kaip baigtinis laike gyvenimo procesas, kuriame neatsiejami vienas nuo kito jo savastis ir gyvenimo pasaulis kaip įvairiausių egzistencijos…

Daugiau Daugiau

Daugiau Daugiau
Intensyvus terapinis gyvenimas: (13 skyrius iš knygos „Gydyti gyvenimu“)

Intensyvus terapinis gyvenimas: (13 skyrius iš knygos „Gydyti gyvenimu“)

RIMANTAS KOČIŪNAS

Intensyvus terapinis gyvenimas: žvilgsnis iš Birštono

(13 skyrius iš knygos „Gydyti gyvenimu“)

Talentas – tai drąsa galvoti, kalbėti ir veikti savo vardu.

VIETOJ ĮŽANGOS

Šis straipsnis – tai žvilgsnis į Intensyvų Terapinį Gyvenimą (ITG) grupėje per patirties prizmę – patirties, kurią Birštone penkiolikos psichoterapinių ITG grupių metu kaupė daugiau kaip 200 dalyvių. Šios grupės vyko Birštone 1996-2004 metais.

Tiesioginis patirties kontekstas – pradinio lygio studijos Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institute pagal tarptautinę „Egzistencinės terapijos” mokomąją programą. Šios programos klausytojai pirmojo seminaro metu dalyvauja ITG grupėje. Jos trukmė – 4 dienos (32 val.). Tai – dalis klausytojams privalomos psichoterapijos patirties.

Savo profesinį ir asmeninį patyrimą dalyviai apibendrina, rašydami analitines ataskaitas; jomis ir rėmiausi, rengdamas šį straipsnį. Savaime suprantama, kad etikos sumetimais aptarsiu tik profesinį patyrimą. Dėl tų pačių priežasčių niekur nenurodau cituojamų ištraukų autorių, taip pat neminiu grupių dalyvių vardų.

Daugelyje šių grupių dalyvavau, sėdėdamas už „terapinio rato”, todėl remsiuosi ir savo įspūdžiais, ir ilgamete ITG grupių dalyvio patirtimi.

ITG grupėje būsimieji psichoterapeutai dažnai ne tik gauna pirmąsias „kliento” patyrimo pamokas, bet ir pirmą kartą susiduria su tikra psichoterapija, kurioje, pasak vieno žymiausių šiuolaikinės egzistencinės terapijos atstovų Ernesto Spinelli, „psichoterapeutas sako tai, ką galvoja, ir daro tai, ką sako”.

Daugumai pradedančiųjų profesines studijas ITG grupė tampa ir pirmuoju susitikimu su egzistencinės terapijos praktika. Dažniausiai šios krypties psichoterapija nemoko, kaip, padedant psichologinei analizei, skverbtis į žmogaus sielą; ji neaiškina, kaip teisingai galvoti ar teisingai gyventi. Egzistencinė terapija moko atidžiai tyrinėti realų, tikrovėje besireiškiantį žmogaus gyvenimo pasaulį, jo patirtį išgyvenant įvairiausias gyvenimiškas situacijas. Ji siekia atskleisti žmoguje drąsą gyventi laisvai, priimant atsakomybę už savo sprendimus ir neišvengiamą kainą, kurią tenka mokėti už pokyčius gyvenime. ITG -tai originali Aleksandro Alekseičiko sukurta egzistencinės terapijos forma. Baigiamojoje šio straipsnio dalyje mėginsiu išdėstyti, kokia galėtų būti jos vieta šiuolaikinės egzistencinės terapijos teorijos ir praktikos kontekste.

Daugiau Daugiau