Pagal
Autorius: Romualdas Neimantas

Laiko ir laikinumo sąveikos samprata oriento kultūrose

Laiko ir laikinumo sąveikos samprata oriento kultūrose

Romualdas Neimantas

(Istorijos mokslų daktaras, Rytų kultūrų tyrinėtojas, rašytojas, parašęs per 30 knygų apie Rytų šalis)

LAIKO IR LAIKINUMO SĄVEIKOS SAMPRATA ORIENTO KULTŪROSE

(Pranešimas skaitytas LHPA 2005 m. Kauno konferencijoje „Laikas ir laikinumas”}

Tema, pasiūlyta šios dienos diskusijai, sena kaip pasaulis, žmogus per visą savo istoriją ieško atsakymų į svarbiausius būties klausimus: kas aš, koks gyvenimo tikslas, dėl ko egzistuoja pasaulis ir t.t. Paieškose logiškai pagrįsti savo būtį itin svarbios tokios kategorijos kaip Laikas, Erdvė, Laikinumas, jų sąveika, kuri, priklausomai nuo geografinių sąlygų, kitokių skirtybių, įvardijama skirtingai, nors žmogiškoji prigimtis visur ta pati.

Pažiūrų įvairovė į tuos pačius dalykus atsirado po to, kai žmonės, apgyvendinę žemę, vis kitaip ėmė jausti tą patį pasaulį. O dabar, kai pasaulis vėl suartėja, tiesiog būtina žinoti, kaip tas pats dalykas priimamas ten ar ten.

Norint susidaryti pilnesnį aukščiau suminėtų sąvokų vaizdinį, siūlau neapsiriboti vien tik mums įprastu vakarietišku mąstymu, bet susipažinti ir su tuo, ką apie jas byloja Oriento (klasikinių Rytų – Kinijos, Indijos, Egipto, Japonijos, Mesopotamijos ir kt.) kultūros.

Tiek Rytai, tiek Vakarai sutaria esant Laiką.

Tiesa, Vakarams Laikas – nuoseklus bėgsmas, o Rytams jis daugiau panašus į ratą ar iš trupinėlių sulipdytą korį. Nors ir Vakaruose nuo Enšteino požiūris į Laiką jau keičiasi. Laikui jau pripažįstama galimybė tekėti greičiau ar lėčiau. Pastaruoju metu vis dažniau jau ir Vakaruose pasigirsta balsų, kad Laike esama kanalų, kuriais galima nukeliauti į ateitį ir praeitį, kad galima aplenkti Laiką ar nuo jo atsilikti.

Nieko naujo. Jau prieš penkis tūkstančius metų apie tai kalbėjo šumerai, šventyklose palikę laiko žemėlapius, kurių, deja, kol kas nesugebame nei perskaityti, nei jais pasinaudoti.

Taigi, Laikas kietas riešutas, bet tai ne viskas, egzistencijai dar reikalinga vyksmo scena, kitaip – Erdvė.

Daugiau Daugiau