Pagal
Autorius: Vilma Milašiūnaitė

Pasakojimas ir dalijimasis prasme psichologiniame konsultavime

Pasakojimas ir dalijimasis prasme psichologiniame konsultavime

Vilma Milašiūnaitė

PASAKOJIMAS IR DALIJIMASIS PRASME PSICHOLOGINIAME KONSULTAVIME

(Pranešimas, skaitytas konferencijoje “Žodis ir pauzė”, vykusioje Kaune, VDU, 2007 m. Balandžio 14 dieną)

Vilma Milašiūnaitė
(Kauno Petro Vileišio vidurinės mokyklos psichologė)

Pranešimo sąntrauka
Dešimtys terapinių mokyklų pateikia savitą požiūrį į psichologinio konsultavimo procesą bei jo metu vykstančius prasmės, išraiškos, įsisąmoninimo mainus. Pranešimo tikslas – perteikti postmodernistinės filosofijos įtaką psichologijos mokslui bei konsultavimo praktikai. Trumpai apžvelgiant Jean-Francois Loytard, Jacques Derrida, Michel Foucault, Richard Rorty bei Jean Baudrillard darbuose atsisklaidžiančius postmodernistinės pasaulėžiūros akcentus, pristatomas Michel White ir David Epston naratyvinės terapijos modelis. Perteikiama konsultavimo patirties analizė per naratyvinės terapijos prizmę, pasitelkiant prasmės atradimo ir prasmės kūrimo metaforas. Analizuojamas kliento ir konsultanto kalbos vaidmuo, kuriant, suvokiant, perteikiant prasmę.

Filosofinis požiūris tarnauja kaip atramos taškas aplinkos ir patirties interpretacijai. Kiekviena terapinė kryptis prasidėjo pirmiausiai nuo filosofijos, nuo požiūrio, kad yra dar vienas būdas padėti klientui suprasti ir keisti tai, kas žeidžia jo gyvenimą. Būtent filosofija pirmiausiai apibrėžia esmingas nuostatas apie konsultavimo procesą, jame dalyvaujančių asmenų vaidmenis, pagalbos būdus ir jų efektyvumo prognozes [8]. Šio pranešimo tikslas – perteikti postmodernistinės filosofijos įtaką psichologijos mokslui bei konsultavimo praktikai.

Daugiau Daugiau