LHPA renginiai 2012 metais

LHPA renginiai 2012 metais

LHPA transpersonalinės psichologijos seminarai – grupės vyksta ankstyvą pavasarį Vilniuje. Jas organizuoja šių seminarų autorius Remigijus Juškėnas. Dalyvauti gali kiekvienas, bet vietų skaičius šiose grupėse ribotas. Dalyvavimas jose yra mokamas.

Meditacinės tylos grupės Palangoje vyksta nuo 1999 metų. Rimvydas Budrys jas organizuodavo ne kiekvienais metais ir ilgą laiką jos buvo uždaros platesniam dalyvių ratui. Pirmą kartą tylos grupė LHPA rėmuose įvyko 2010 metų ankstyvą pavasarį. Šiais metais įvyks antroji LHPA tylos grupė, kuri turės meditacinę pakraipą ir vėl vyks pavasarį. Todėl ji pavadinta meditacine tylos grupe “Pavasaris 2012”. Už dalyvavimą tylos grupėje reikia mokėti, bet kaina bus nedidelė.

LHPA tarpdisciplininės konferencijos vyksta Kaune nuo 2002 metų. Jos vyksta pavasarį, todėl dar vadinamos pavasarinėmis LHPA konferencijomis. Paprastai LHPA jas organizuoja kartu su Vytauto Didžiojo Universitetu. Šios konferencijos trunka vieną dieną ir dalyvavimas nemokamas.

Kūrybinė video studija – tai naujas LHPA originalių filmų statymo projektas, kuris vyks seminaro forma Jis bus rengiamas pavasarį Palangoje ir vyks dviem etapais. Pirmas dvi dienas vyks pasiruošiamoji grupė, kurios metu bus tarpusavyje suderintos filmo statymo dalyvių funkcijos, toliau bus aptariamas ir parengtas filmo scenarijus. Antro etapo dvi dienas vyks paties filmo kūrimas ir montavimas. Seminaro pabaigoje įvyks filmo peržiūra. Dalyvavimas seminare bus mokamas, bet kaina bus nekomercinė. Vėliau sukurtas filmas bus patalpintas LHPA saite.

LHPA vasaros stovyklos vyksta nuo 1993 metų. Praeitame tūkstantmetyje jos vykdavo Siesarčių ežero saloje (netoli Molėtų), o po to persikėlė į Labanoro girią. Kiekvienais metais stovyklos vyksta daugmaž tuo pačiu metu – per pereinamąją savaitę iš liepos į rugpjūtį. Gyvenama palapinėse, maistas gaminamas ant laužo. Visą inventorių ir maistą dalyviai atsiveža patys. Dalyvauti gali visi pageidaujantys (tame tarpe ir šeimos su vaikais). Už dalyvavimą ir gyvenimą stovykloje imamas nedidelis mokestis.

LHPA realybės savitumo simpoziumai vyksta nuo 1992 metų Palangoje arba šalia esančiuose kurortuose. Jie anksčiau buvo vadinamas LHPA rudens seminarais. Šių simpoziumų organizatorius Rimvydas Budrys. Kiekvienas simpoziumas turi savo originalią tų metų temą. Simpoziumui vadovauja pats organizatorius ir pakviesti vedantieji. Atsiradus dalyviams iš Rusijos, Pabaltijo ir kitų šalių, simpoziumas nuo 1999 metų vyksta rusų kalba. Dalyvauti gali visi pageidaujantys, vietų skaičius neribotas. Dalyviai gyvena simpoziumo vietoje arba kitoje jiems tinkančioje vietoje. Dalyvavimo mokestis pastaraisiais metais išaugo, bet ir toliau išlieka normos rėmuose.

Kirko Šnaiderio lekcija – tai bendras LHPA renginys kartu su Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija ir Vilniaus universitetu, kuriame dalyvaus žinomas JAV psichoterapeutas Kirkas Šnaideris. Jis į Lietuvą atvyksta jau ne pirmą kartą ir dabar yra humanistinės psichologijos žurnalo vyr. redaktorius. Dalyvavimas lekcijoje nemokamas. Ji bus skaitoma anglų kalba su vertimu į lietuvių.

Viktoro Kagano seminaras neįeina į tradicinius LHPA seminarus, nes jis į Lietuvą iš JAV atvyksta retai. Bet jis jau vieną kartą dar 1997 metais buvo sudalyvavęs LHPA tarptautinėje konferencijoje. Kadangi V.Kaganas yra neeilinė asmenybė psichoterapijoje ir glaudžiai susijęs su humanistine psichologija, tai jo šių metų seminaras buvo įtrauktas į pagrindinių LHPA renginių sąrašą. Tikėtina, kad ir ateityje V.Kaganas asociacijai praves dar ne vieną seminarą. Dalyvavimas jo seminare yra mokamas, bet kaina palyginus yra nedidelė.

Sapnų grupė „Gyvas sapnas“ – tai naujai organizuojama nuolatinė sapnų grupė, kuri vyks kartą per mėnesį nuo rudens iki vasaros. Ji atnaujins seną nuolatinės sapnų grupės tradiciją, kuri vyko pirmaisiais LHPA metais. Grupė bus atvira ir joje galės dalyvauti visi pageidaujantys. Grupė rinksis Vilniuje. Už kiekvieną atskirą dalyvavimą reikės mokėti, bet tai bus nedidelis mokestis.

Humanistinės fenomenologijos seminarai – tai naujas LHPA projektas, skirtas fenomenologinio požiūrio plėtimui psichologinėje praktikoje. Seminarai vyks vėlyvą rudenį užmiestyje – kaimo turizmo sodyboje. Šių renginių organizatorius Rimvydas Budrys. Dalyvavimas bus mokamas, bet kaina bus nekomercinė.

LHPA žiemos konferencijos vyksta nuo 1992 metų Vilniuje, iki naujų metų likus maždaug mėnesiui. Paprastai jos vyksta Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete. LHPA žiemos konferencijos pasižymi tuo, kad čia pranešimus pagrindinai skaito LHPA nariai ,o kviestinių pranešėjų būna nedaug. Kiekviena žiemos konferencija turi savo temą. Dalyvauti gali kiekvienas pageidaujantis ir dalyvavimas nemokamas.

LHPA grupės „Riba” vyksta nuo 1996 metų Molėtų arba Širvintų rajonuose esančiuose vienkiemiuose. Šią grupę organizuoja ir praveda kartu su savo kolegėmis Gražina Sofija Kuniskienė. Ji vyksta gruodžio mėnesį, bet ne kiekvienais metais. Vietų skaičius šioje grupėje ribotas, o už dalyvavimą imamas nedidelis mokestis.

Komentarai išjungti.