LHPA renginiai 2012 metais

LHPA renginiai 2012 metais

Lietuvos Humanistinės psichologijos asociacijos pagrindiniai renginiai 2012 metais:

Kovo 23-25 d., Vilnius
Transpersonalinės psichologijos seminaras-grupė ŽINIUONIO APRAIŠKOS MANYJE?
Organizatorius: Remigijus Juškėnas

Balandžio 13-15 d., Palanga
Meditacinė tylos grupė PAVASARIS 2012
Organizatorius: Rimvydas Budrys

Gegužės 5 d., Kaunas
Tarpdisciplininė LHPA konferencija ŽMOGAUS IR GYVŪNŲ RYŠIO FENOMANOLOGIJA
Organizatoriai: Deimantė Unikaitė, Žilvinas Kunigėlis

Gegužės 17-20 d., Palanga
LHPA kūrybinė video studija. Video filmo VIENARAGIS kūrimas.
Organizatorius: Rimvydas Budrys
Pastaba: Esant dalyviams iš kitų šalių, seminaras vyks visomis atstovaujamomis kalbomis.

Liepos 29 – rugpjūčio 5 d., Molėtų rajonas
LHPA vasaros STOVYKLA.
Organizatoriai: Rosita Pipirienė, Žilvinas Kunigėlis

Rugsėjo 8-12., Palanga
LHPA realybės savitumo V simpoziumas ARTEFAKTAI
Organizatorius: Rimvydas Budrys
Simpoziumas vyks rusų kalba

Rugsėjo 20 arba 21 d., Vilnius
Kirko Šnaiderio (JAV) lekcija Vilniaus universitete
Organizatoriai: Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija, Vilniaus universitetas, LHPA
Lekcija bus skaitoma anglų kalba su vertimu į lietuvių

Rugsėjo 22-24 d., Vilnius
Viktoro Kagano (JAV) seminaras RIBOS IR KŪRYBA PSICHOTERAPIJOJE
Organizatoriai: Rimvydas Budrys, Gintė Jasienė
Seminaras vyks rusų kalba

Spalio mėn., Vilnius
Sapnų grupė GYVAS SAPNAS
Organizatoriai: Rosita Pipirienė, Gintė Jasienė
Grupė vyks kartą per mėnesį

Lapkričio 8-11 d., Užmiestis
Humanistinės fenomenologijos grupė VIDINIO KOSMOSO ERDVĖ
Organizatorius: Rimvydas Budrys

Lapkričio 24 d., Vilnius
LHPA žiemos konferencija ŽVILGSNIS Į HUMANISTINĘ PSICHOLOGIJĄ IŠ ŠIAPUS IR ANAPUS
Organizatoriai:. Rimvydas Budrys, Gintė Jasienė, Remigijus Juškėnas

Gruodžio mėn. vidurys, Širvintų rajonas
Grupė RIBA.
Organizatoriai: Gražina Sofija Kuniskienė, Dovilė Jankauskienė.

Pastabos:
1) visi atskirai nepažymėti renginiai vyksta lietuvių kalba
2) 2012 metais LHPA gali organizuoti papildomus renginius. Apie juos bus informuojama atskirai.
3) visuose mokamuose LHPA renginiuose asociacijos nariams taikomos nuolaidos.
4) visuose pagrindiniuose LHPA renginiuose išduodami dalyvavimo pažymėjimai

Trumpai apie pagrindinius LHPA renginius:

LHPA transpersonalinės psichologijos seminarai – grupės vyksta ankstyvą pavasarį Vilniuje. Jas organizuoja šių seminarų autorius Remigijus Juškėnas. Dalyvauti gali kiekvienas, bet vietų skaičius šiose grupėse ribotas. Dalyvavimas jose yra mokamas.

Meditacinės tylos grupės Palangoje vyksta nuo 1999 metų. Rimvydas Budrys jas organizuodavo ne kiekvienais metais ir ilgą laiką jos buvo uždaros platesniam dalyvių ratui. Pirmą kartą tylos grupė LHPA rėmuose įvyko 2010 metų ankstyvą pavasarį. Šiais metais įvyks antroji LHPA tylos grupė, kuri turės meditacinę pakraipą ir vėl vyks pavasarį. Todėl ji pavadinta meditacine tylos grupe “Pavasaris 2012”. Už dalyvavimą tylos grupėje reikia mokėti, bet kaina bus nedidelė.

LHPA tarpdisciplininės konferencijos vyksta Kaune nuo 2002 metų. Jos vyksta pavasarį, todėl dar vadinamos pavasarinėmis LHPA konferencijomis. Paprastai LHPA jas organizuoja kartu su Vytauto Didžiojo Universitetu. Šios konferencijos trunka vieną dieną ir dalyvavimas nemokamas.

Kūrybinė video studija – tai naujas LHPA originalių filmų statymo projektas, kuris vyks seminaro forma Jis bus rengiamas pavasarį Palangoje ir vyks dviem etapais. Pirmas dvi dienas vyks pasiruošiamoji grupė, kurios metu bus tarpusavyje suderintos filmo statymo dalyvių funkcijos, toliau bus aptariamas ir parengtas filmo scenarijus. Antro etapo dvi dienas vyks paties filmo kūrimas ir montavimas. Seminaro pabaigoje įvyks filmo peržiūra. Dalyvavimas seminare bus mokamas, bet kaina bus nekomercinė. Vėliau sukurtas filmas bus patalpintas LHPA saite.

LHPA vasaros stovyklos vyksta nuo 1993 metų. Praeitame tūkstantmetyje jos vykdavo Siesarčių ežero saloje (netoli Molėtų), o po to persikėlė į Labanoro girią. Kiekvienais metais stovyklos vyksta daugmaž tuo pačiu metu – per pereinamąją savaitę iš liepos į rugpjūtį. Gyvenama palapinėse, maistas gaminamas ant laužo. Visą inventorių ir maistą dalyviai atsiveža patys. Dalyvauti gali visi pageidaujantys (tame tarpe ir šeimos su vaikais). Už dalyvavimą ir gyvenimą stovykloje imamas nedidelis mokestis.

LHPA realybės savitumo simpoziumai vyksta nuo 1992 metų Palangoje arba šalia esančiuose kurortuose. Jie anksčiau buvo vadinamas LHPA rudens seminarais. Šių simpoziumų organizatorius Rimvydas Budrys. Kiekvienas simpoziumas turi savo originalią tų metų temą. Simpoziumui vadovauja pats organizatorius ir pakviesti vedantieji. Atsiradus dalyviams iš Rusijos, Pabaltijo ir kitų šalių, simpoziumas nuo 1999 metų vyksta rusų kalba. Dalyvauti gali visi pageidaujantys, vietų skaičius neribotas. Dalyviai gyvena simpoziumo vietoje arba kitoje jiems tinkančioje vietoje. Dalyvavimo mokestis pastaraisiais metais išaugo, bet ir toliau išlieka normos rėmuose.

Kirko Šnaiderio lekcija – tai bendras LHPA renginys kartu su Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija ir Vilniaus universitetu, kuriame dalyvaus žinomas JAV psichoterapeutas Kirkas Šnaideris. Jis į Lietuvą atvyksta jau ne pirmą kartą ir dabar yra humanistinės psichologijos žurnalo vyr. redaktorius. Dalyvavimas lekcijoje nemokamas. Ji bus skaitoma anglų kalba su vertimu į lietuvių.

Viktoro Kagano seminaras neįeina į tradicinius LHPA seminarus, nes jis į Lietuvą iš JAV atvyksta retai. Bet jis jau vieną kartą dar 1997 metais buvo sudalyvavęs LHPA tarptautinėje konferencijoje. Kadangi V.Kaganas yra neeilinė asmenybė psichoterapijoje ir glaudžiai susijęs su humanistine psichologija, tai jo šių metų seminaras buvo įtrauktas į pagrindinių LHPA renginių sąrašą. Tikėtina, kad ir ateityje V.Kaganas asociacijai praves dar ne vieną seminarą. Dalyvavimas jo seminare yra mokamas, bet kaina palyginus yra nedidelė.

Sapnų grupė „Gyvas sapnas“ – tai naujai organizuojama nuolatinė sapnų grupė, kuri vyks kartą per mėnesį nuo rudens iki vasaros. Ji atnaujins seną nuolatinės sapnų grupės tradiciją, kuri vyko pirmaisiais LHPA metais. Grupė bus atvira ir joje galės dalyvauti visi pageidaujantys. Grupė rinksis Vilniuje. Už kiekvieną atskirą dalyvavimą reikės mokėti, bet tai bus nedidelis mokestis.

Humanistinės fenomenologijos seminarai – tai naujas LHPA projektas, skirtas fenomenologinio požiūrio plėtimui psichologinėje praktikoje. Seminarai vyks vėlyvą rudenį užmiestyje – kaimo turizmo sodyboje. Šių renginių organizatorius Rimvydas Budrys. Dalyvavimas bus mokamas, bet kaina bus nekomercinė.

LHPA žiemos konferencijos vyksta nuo 1992 metų Vilniuje, iki naujų metų likus maždaug mėnesiui. Paprastai jos vyksta Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete. LHPA žiemos konferencijos pasižymi tuo, kad čia pranešimus pagrindinai skaito LHPA nariai ,o kviestinių pranešėjų būna nedaug. Kiekviena žiemos konferencija turi savo temą. Dalyvauti gali kiekvienas pageidaujantis ir dalyvavimas nemokamas.

LHPA grupės „Riba” vyksta nuo 1996 metų Molėtų arba Širvintų rajonuose esančiuose vienkiemiuose. Šią grupę organizuoja ir praveda kartu su savo kolegėmis Gražina Sofija Kuniskienė. Ji vyksta gruodžio mėnesį, bet ne kiekvienais metais. Vietų skaičius šioje grupėje ribotas, o už dalyvavimą imamas nedidelis mokestis.

Komentarai išjungti.