LHPA renginiai 2013 metais

LHPA renginiai 2013 metais

Lietuvos Humanistinės psichologijos asociacijos pagrindiniai renginiai 2013 metais:

Kovo 15-17 d., Vilnius
Transpersonalinės psichologijos seminaras-grupė UŽMIRŠTI PASAULIAI
Organizatorius: Remigijus Juškėnas

Balandžio 5-7 d., Palanga
Meditacinė tylos grupė PAVASARIS-2013
Organizatorius: Rimvydas Budrys

Gegužės 11 d., Kaunas
Tarpdisciplininė LHPA konferencija EMPIRINIAI IR TEORINIAI MISTICIZMO TYRIMAI
Organizatoriai: VDU Filosofijos katedra – Agnė Budriūnaitė, LHPA – Deimantė Unikaitė, Žilvinas Kunigėlis,

Gegužės 16-20 d., Palanga
LHPA kūrybinė video studija. Filmo MISTIKA kūrimas.
Organizatorius: Rimvydas Budrys
Pastaba: Esant dalyviams iš kitų šalių, seminaras vyks rusų kalba.

Liepos 28 – rugpjūčio 3 d., Molėtų rajonas
LHPA vasaros STOVYKLA.
Organizatoriai: Rosita Pipirienė, Žilvinas Kunigėlis, Saulius Pipiras

Rugsėjo 6-8 d., Vilnius
Viktoro Kagano (JAV) seminaras RIBOS IR KŪRYBA PSICHOTERAPIJOJE IR PSICHOLOGINĖJE PRAKTIKOJE
Organizatoriai: Rimvydas Budrys, Gintė Jasienė
Seminaras vyks rusų kalba

Rugsėjo 11-15 d., Palanga
LHPA Futuristinės psichologijos I simpoziumas „2040: naujas ciklas?”
Organizatorius: Rimvydas Budrys
Simpoziumas vyks rusų kalba

Spalio 6-12 d., Palanga
Meninės kūrybos pleneras RUDUO-2013
Organizatoriai: Inga Betuža-Bertuža, Rimvydas Budrys

Spalio mėn., Vilnius
Sapnų grupė GYVAS SAPNAS (2013-2014 m. sezonas)
Organizatoriai: Rosita Pipirienė, Gintė Jasienė
Grupė vyks kartą per mėnesį

Lapkričio 8-10 d., Vilnius
Seminaras – Humanistinis-egzistencinis požiūris į širdies-kraujagyslių sistemos ligas KŪNO IR SIELOS DIALOGAS-2
Organizatorius: Remigijus Juškėnas

Lapkričio 15-17 d., Palanga
Humanistinės fenomenologijos seminaras – grupė ERDVĖS (perkelta iš 2012 m.)
Organizatorius: Rimvydas Budrys
Seminaras vyks rusų kalba

Lapkričio 23 d., Vilnius
LHPA ataskaitinė-rinkiminė žiemos konferencija NAUJŲ ATRAMINIŲ IDĖJŲ PAIEŠKA HUMANISTINĖJE PSICHOLOGIJOJE
Organizatoriai:. Rimvydas Budrys, Gintė Jasienė, Remigijus Juškėnas

Gruodžio mėn. vidurys, Širvintų rajonas
Grupė RIBA
Organizatoriai: Gražina Sofija Kuniskienė, Dovilė Jankauskienė.

Pastabos:
1) visi atskirai nepažymėti renginiai vyksta lietuvių kalba,
2) LHPA dar gali organizuoti papildomus renginius. Apie juos informuojama atskirai,
3) visuose mokamuose LHPA renginiuose asociacijos nariams taikomos nuolaidos,
4) visuose pagrindiniuose LHPA renginiuose išduodami dalyvavimo pažymėjimai.

Trumpai apie pagrindinius LHPA renginius:

LHPA transpersonalinės psichologijos seminarai – grupės vyksta ankstyvą pavasarį Vilniuje. Jas organizuoja šių seminarų autorius Remigijus Juškėnas. Dalyvauti gali kiekvienas, bet vietų skaičius šiose grupėse ribotas. Dalyvavimas jose yra mokamas.

Meditacinės tylos grupės Palangoje vyksta nuo 1999 metų. Rimvydas Budrys jas organizuodavo ne kiekvienais metais ir ilgą laiką jos buvo uždaros platesniam dalyvių ratui. Pirmą kartą tylos grupė LHPA rėmuose įvyko 2010 metų ankstyvą pavasarį. Šiais metais įvyks antroji LHPA tylos grupė, kuri turės meditacinę pakraipą ir vėl vyks pavasarį. Todėl ji pavadinta meditacine tylos grupe “Pavasaris 2012”. Už dalyvavimą tylos grupėje reikia mokėti, bet kaina nedidelė.

LHPA tarpdisciplininės konferencijos vyksta Kaune nuo 2002 metų. Jos vyksta pavasarį, todėl dar vadinamos pavasarinėmis LHPA konferencijomis. Paprastai LHPA jas organizuoja kartu su Vytauto Didžiojo Universitetu. Šios konferencijos trunka vieną dieną ir dalyvavimas nemokamas. Ne LHPA nariams truputį kainuoja tik konferencijos dalyvio sertifikatas.

Kūrybinė video studija – tai LHPA originalių filmų statymo projektas, kuris vyktas seminaro forma ir rengiamas pavasarį Palangoje. Jis vyksta dviem etapais. Pirmas dvi dienas vyksta pasiruošiamoji grupė, kurios metu tarpusavyje suderinamos filmo statymo dalyvių funkcijos, aptariamas ir parengiamas filmo scenarijus. Antrame etape tris dienas vyksta paties filmo kūrimas ir montavimas. Seminaro pabaigoje įvyks filmo peržiūra. Dalyvavimas seminare mokamas, bet kaina nekomercinė. Sukurtas filmas vėliau patalpinamas LHPA saite.

LHPA vasaros stovyklos vyksta nuo 1993 metų. Praeitame tūkstantmetyje jos vykdavo Siesarčių ežero saloje (netoli Molėtų), o po to persikėlė į Labanoro girią. Kiekvienais metais stovyklos vyksta daugmaž tuo pačiu metu – per pereinamąją savaitę iš liepos į rugpjūtį. Gyvenama palapinėse, maistas gaminamas ant laužo. Visą inventorių ir maistą dalyviai atsiveža patys. Dalyvauti gali visi pageidaujantys (tame tarpe ir šeimos su vaikais). Už dalyvavimą ir gyvenimą stovykloje imamas nedidelis mokestis.

Viktoro Kagano seminaras tik nuo pernai buvo įtrauktas į tradicinius LHPA seminarus, nes jis į Lietuvą iš JAV atvyksta ne kiekvienais metais. Pirmasis jo seminaras LHPA rėmuose įvyko pernai – 2012 metais. Kadangi V.Kaganas yra neeilinė asmenybė psichoterapijoje ir glaudžiai susijęs su humanistine psichologija, tai jo seminaras buvo įtrauktas į pagrindinių LHPA renginių sąrašą. Tikėtina, kad ir ateityje V.Kaganas asociacijai praves dar ne vieną seminarą. Dalyvavimas jo seminare yra mokamas, bet kaina palyginus nėra aukšta.

LHPA futuristinės psichologijos simpoziumai. Jie vyksta jau nuo 1992 metų Palangoje arba šalia esančiuose kurortuose. Anksčiau jie buvo vadinami LHPA rudens seminarais, o jų pakraipa keitėsi kas keletą metų. Šių simpoziumų organizatorius Rimvydas Budrys. Kiekvienas simpoziumas turi savo originalią tų metų temą. Simpoziumui vadovauja pats organizatorius ir pakviesti vedantieji. Atsiradus dalyviams iš Rusijos, Pabaltijo ir kitų šalių, simpoziumas nuo 1999 metų vyksta rusų kalba. Dalyvauti gali visi pageidaujantys, vietų skaičius neribotas. Dalyviai gyvena simpoziumo vietoje arba kitoje jiems tinkančioje vietoje. Dalyvavimo mokestis pastaraisiais metais išaugo, bet ir toliau išlieka normos rėmuose.

Meninės kūrybos pleneras „Ruduo“. Tai naujas renginys, skirtas visiems norintiems savaitei pasinerti į meninės kūrybos pasaulį. Jame gali dalyvauti ir menininkai ir bet kokios kitokios profesijos žmonės. Kiekvienas čia ras, kuo užsiimti plenero metu. Jis vyks Palangos dailininkų namuose „Palangos dailė“, kur bus gyvenama ir kuriama. Šio plenero organizatoriai dailininkė Inga Betuža-Bertuža ir psichologas Rimvydas Budrys. Dalyvavimas plenere mokamas, bet jo kaina bus neaukšta.

Sapnų grupė „Gyvas sapnas“ – tai nuolatinė sapnų grupė, kuri vyksta nuo rudens iki vasaros. Ji atnaujino seną nuolatinės sapnų grupės tradiciją, kuri vyko pirmaisiais LHPA metais. Grupė yra atvira ir joje gali dalyvauti visi pageidaujantys. Grupė rinkasi Vilniuje kartą per tris savaites. Už kiekvieną atskirą dalyvavimą reikia mokėti, bet tai yra nedidelis mokestis.

Humanistinio-egzistencinio požiūrio į širdies-kraujagyslių sistemos ligas seminaras „Kūno ir sielos dialogas“ – tai yra naujas LHPA renginys, skirtas sveikatai. Jis vyks Vilniuje, o jo vadovas LHPA Valdybos narys gydytojas – psichoterapeutas Remigijus Juškėnas. Šie seminarai bus mokami, bet dalyvavimo kaina nebus aukšta.

Humanistinės fenomenologijos seminarai – tai naujas LHPA projektas, skirtas fenomenologinio požiūrio plėtimui psichologinėje praktikoje. Šio renginio pirmas išbandymas buvo numatytas dar 2012 m., bet vėliau buvo perkeltas į šiuos metus. Seminarai vyks vėlyvą rudenį Palangoje. Šių renginių organizatorius Rimvydas Budrys. Dalyvavimas bus mokamas, bet kaina bus neaukšta. Numatoma šiuos renginius daryti rusų kalba.

LHPA žiemos konferencijos vyksta nuo 1992 metų Vilniuje, iki naujų metų likus maždaug mėnesiui. Paprastai jos vyksta Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete. LHPA žiemos konferencijos pasižymi tuo, kad čia pranešimus pagrindinai skaito LHPA nariai, o tema būna skirta kokiam nors humanistinės psichologijos aspektui. Dalyvauti gali kiekvienas pageidaujantis ir dalyvavimas yra nemokamas. Ne LHPA nariams truputį kainuoja tik dalyvio sertifikatas.

LHPA grupės „Riba” vyksta nuo 1996 metų Molėtų arba Širvintų rajonuose esančiuose vienkiemiuose. Šią grupę organizuoja ir praveda kartu su savo kolegėmis Gražina Sofija Kuniskienė. Ji vyksta gruodžio mėnesį, bet ne kiekvienais metais. Vietų skaičius šioje grupėje ribotas, o už dalyvavimą imamas nedidelis mokestis.

Komentarai išjungti.