LHPA renginiai 2014 metais

LHPA renginiai 2014 metais

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos 2014 m.  renginiai

2014 m. vasario 25d., kovo 3 d., 10 d., 24d., balandžio 7 d., 24 d., gegužės 5 d.,
19d., birželio 2 d., 16 d., Vilnius
„Iškalbingi sapnai“ – sapnų nagrinėjimo grupė. D.Kuniskis, K.Daugėla

2014.03.21-23 Seminaras “Užmiršti pasauliai“. R. Juškėnas, Vilnius.

2014.04.11-13 Tylos grupė. „Pavasaris 2014”. R. Budrys, Palanga.
Įvadas ir apibendrinimas rusų kalba

2014.05.10 Tarpdisciplininė LHPA konferencija: „Asmuo neuro- mokslų ir technologijų
pasaulyje“, Kaunas.

2014.05.29-06.01 Filmo „Kopų kosmosas” kūrimo grupė. R. Budrys, Palanga, Kuršių Nerija.

2014.06.19-24 Pleneras „Vasara – 2014“. R. Budrys, Inga Betuža-Bertuža, Paberžė.

2014.07.27-08.02 LHPA vasaros stovykla (organizatoriai Dima Kuniskis, Rosita Pipirienė ir ko.)

2014.09.05-08 Futuristinis simpoziumas “Kosmosas:2080”. R. Budrys, Palanga
Rusų kalba

2014.09.11-18 Pleneras “Ruduo-2014”. R. Budrys, I. Betuža-Bertuža, Palanga.

2014.10.10-12 Seminaras “Ribos ir kūryba psichoterapijoje ir psichologinėje praktikoje“,
V. Kagan, Vilnius.
Rusų kalba

2014.11.15 LHPA žiemos konferencija: „Humanistinės psichologijos esminės idėjos
ir praktika“, Vilnius
Konferencijos pirmoje dalyje – teorija, antroje – praktika grupinio darbo formate.

2014 gruodžio vidurys Grupė „Riba“, Gražina Sofija Kuniskienė, Širvintų raj.

Pastabos:
1) visi atskirai nepažymėti renginiai vyksta lietuvių kalba,
2) LHPA dar gali organizuoti papildomus renginius. Apie juos informuojama atskirai,
3) visuose mokamuose LHPA renginiuose asociacijos nariams taikomos nuolaidos,
4) visuose pagrindiniuose LHPA renginiuose išduodami dalyvavimo pažymėjimai.

Trumpai apie pagrindinius LHPA renginius:

Sapnų grupė „Iškalbingi sapnai“ – tai nauja nuolatinė sapnų grupė, kuri vyks nuo šios žiemos iki vasaros. Ji pakeitė ankstesnę „Gyvo sapno” grupę. Grupė yra atvira ir joje gali dalyvauti visi pageidaujantys. Grupė rinkasi Vilniuje kas antrą savaitę. Už kiekvieną atskirą dalyvavimą reikia mokėti. Šią grupę veda Dima Kuniskis ir Kazimieras D.Daugėla.

LHPA transpersonalinės psichologijos seminarai – grupės vyksta ankstyvą pavasarį Vilniuje. Jas organizuoja šių seminarų autorius Remigijus Juškėnas. Dalyvauti gali kiekvienas, bet vietų skaičius šiose grupėse ribotas. Dalyvavimas jose yra mokamas.

Meditacinės tylos grupės Palangoje vyksta nuo 1999 metų. Rimvydas Budrys jas organizuodavo ne kiekvienais metais ir ilgą laiką jos buvo uždaros platesniam dalyvių ratui. Pirmą kartą tylos grupė LHPA rėmuose įvyko 2010 metų ankstyvą pavasarį. Šiais metais įvyks antroji LHPA tylos grupė, kuri turės meditacinę pakraipą ir vėl vyks pavasarį. Todėl ji pavadinta meditacine tylos grupe “Pavasaris 2012”. Už dalyvavimą tylos grupėje reikia mokėti, bet kaina nedidelė.

LHPA tarpdisciplininės konferencijos vyksta Kaune nuo 2002 metų. Jos vyksta pavasarį, todėl dar vadinamos pavasarinėmis LHPA konferencijomis. Paprastai LHPA jas organizuoja kartu su Vytauto Didžiojo Universitetu. Šios konferencijos trunka vieną dieną ir dalyvavimas nemokamas. Ne LHPA nariams truputį kainuoja tik konferencijos dalyvio sertifikatas.

Kūrybinė video studija – tai LHPA originalių filmų statymo projektas, kuris vyktas seminaro forma ir rengiamas pavasarį Palangoje. Jis vyksta dviem etapais. Pirmas dvi dienas vyksta pasiruošiamoji grupė, kurios metu tarpusavyje suderinamos filmo statymo dalyvių funkcijos, aptariamas ir parengiamas filmo scenarijus. Antrame etape tris dienas vyksta paties filmo kūrimas ir montavimas. Seminaro pabaigoje įvyks filmo peržiūra. Dalyvavimas seminare mokamas, bet kaina nekomercinė. Sukurtas filmas vėliau patalpinamas LHPA saite.

Meninės kūrybos pleneras „Vasara“. Tai naujas renginys, skirtas visiems norintiems savaitei pasinerti į meninės kūrybos pasaulį. Jame gali dalyvauti ir menininkai ir bet kokios kitokios profesijos žmonės. Kiekvienas čia ras, kuo užsiimti plenero metu. Jis vyks Paberžėje (Kėdainių raj.), kur bus gyvenama ir kuriama. Šio plenero organizatoriai dailininkė Inga Betuža-Bertuža ir psichologas Rimvydas Budrys. Dalyvavimas plenere mokamas, bet jo kaina bus neaukšta.

LHPA vasaros stovyklos vyksta nuo 1993 metų. Praeitame tūkstantmetyje jos vykdavo Siesarčių ežero saloje (netoli Molėtų), o po to persikėlė į Labanoro girią. Kiekvienais metais stovyklos vyksta daugmaž tuo pačiu metu – per pereinamąją savaitę iš liepos į rugpjūtį. Gyvenama palapinėse, maistas gaminamas ant laužo. Visą inventorių ir maistą dalyviai atsiveža patys. Dalyvauti gali visi pageidaujantys (tame tarpe ir šeimos su vaikais). Už dalyvavimą ir gyvenimą stovykloje imamas nedidelis mokestis.

LHPA futuristinės psichologijos simpoziumai. Jie vyksta jau nuo 1992 metų Palangoje arba šalia esančiuose kurortuose. Anksčiau jie buvo vadinami LHPA rudens seminarais, o jų pakraipa keitėsi kas keletą metų. Šių simpoziumų organizatorius Rimvydas Budrys. Kiekvienas simpoziumas turi savo originalią tų metų temą. Simpoziumui vadovauja pats organizatorius ir pakviesti vedantieji. Atsiradus dalyviams iš Rusijos, Pabaltijo ir kitų šalių, simpoziumas nuo 1999 metų vyksta rusų kalba. Dalyvauti gali visi pageidaujantys, vietų skaičius neribotas. Dalyviai gyvena simpoziumo vietoje arba kitoje jiems tinkančioje vietoje. Dalyvavimo mokestis pastaraisiais metais išaugo, bet ir toliau išlieka normos rėmuose.

Meninės kūrybos pleneras „Ruduo“. Tai renginys, skirtas visiems norintiems savaitei pasinerti į meninės kūrybos pasaulį. Jame gali dalyvauti ir menininkai ir bet kokios kitokios profesijos žmonės. Kiekvienas čia ras, kuo užsiimti plenero metu. Jis vyks Palangos dailininkų namuose „Palangos dailė“, kur bus gyvenama ir kuriama. Šio plenero organizatoriai dailininkė Inga Betuža-Bertuža ir psichologas Rimvydas Budrys. Dalyvavimas plenere mokamas, bet jo kaina neaukšta.

Viktoro Kagano seminaras nuo 2012 m. buvo įtrauktas į tradicinius LHPA seminarus, nes jis į Lietuvą iš Vokietijos atvyksta ne kiekvienais metais. Pirmasis jo seminaras LHPA rėmuose įvyko 2012 metais. Kadangi V.Kaganas yra neeilinė asmenybė psichoterapijoje ir glaudžiai susijęs su humanistine psichologija, tai jo seminaras buvo įtrauktas į pagrindinių LHPA renginių sąrašą. Tikėtina, kad ir ateityje V.Kaganas asociacijai praves dar ne vieną seminarą. Dalyvavimas jo seminare yra mokamas, bet kaina palyginus nėra aukšta.

LHPA žiemos konferencijos vyksta nuo 1992 metų Vilniuje, iki naujų metų likus maždaug mėnesiui. Paprastai jos vyksta Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete. LHPA žiemos konferencijos pasižymi tuo, kad čia pranešimus pagrindinai skaito LHPA nariai, o tema būna skirta kokiam nors humanistinės psichologijos aspektui. Dalyvauti gali kiekvienas pageidaujantis ir dalyvavimas yra nemokamas. Ne LHPA nariams truputį kainuoja tik dalyvio sertifikatas.

LHPA grupės „Riba” vyksta nuo 1996 metų Molėtų arba Širvintų rajonuose esančiuose vienkiemiuose. Šią grupę organizuoja ir praveda kartu su savo kolegėmis Gražina Sofija Kuniskienė. Ji vyksta gruodžio mėnesį, bet ne kiekvienais metais. Vietų skaičius šioje grupėje ribotas, o už dalyvavimą imamas nedidelis mokestis.

Komentarai išjungti.