LHPA renginiai 2016 metais

LHPA renginiai 2016 metais

LHPA renginių sąrašas 2016 m.

02.26 R. Juškėno seminaras „Kūno ir sielos dialogas ar kurtumas?“, Vilnius

04.15-17 V. Kagano praktinis supervizijų seminaras „Galimybės ir ribos psichoterapijoje bei psichologinėje praktikoje“, Vilnius

04.19-24 R. Budrio tylos grupė „Pavasaris 2016”, Palanga

05.21 Tarpdisciplininė pavasario konferencija “Humanizmas versle”, Kaunas

07.24-30 LHPA Vasaros stovykla, Molėtų raj.

11.26 Žiemos konferencija „Sakralumas“, Vilnius

Pastabos:
1) visi atskirai nepažymėti renginiai vyksta lietuvių kalba,
2) LHPA dar gali organizuoti papildomus renginius. Apie juos informuojama atskirai,
3) visuose mokamuose LHPA renginiuose asociacijos nariams taikomos nuolaidos,
4) visuose pagrindiniuose LHPA renginiuose išduodami dalyvavimo pažymėjimai.

Trumpai apie pagrindinius LHPA renginius:

LHPA transpersonalinės psichologijos seminarai – grupės vyksta ankstyvą pavasarį Vilniuje. Jas organizuoja šių seminarų autorius Remigijus Juškėnas. Dalyvauti gali kiekvienas, bet vietų skaičius šiose grupėse ribotas. Dalyvavimas jose yra mokamas. Šiemet vietoj jo įvyks kitas jo seminaras, kuris skirtas neįprastam požiūriui į psichosomatiką.

Viktoro Kagano seminaras nuo 2012 m. buvo įtrauktas į tradicinius LHPA seminarus, nes jis į Lietuvą iš Vokietijos atvyksta ne kiekvienais metais. Pirmasis jo seminaras LHPA rėmuose įvyko 2012 metais. Kadangi V.Kaganas yra neeilinė asmenybė psichoterapijoje ir glaudžiai susijęs su humanistine psichologija, tai jo seminaras buvo įtrauktas į pagrindinių LHPA renginių sąrašą. Tikėtina, kad ir ateityje V.Kaganas asociacijai praves dar ne vieną seminarą. Dalyvavimas jo seminare yra mokamas, bet kaina palyginus nėra aukšta.

Meditacinės tylos grupės Palangoje vyksta nuo 1999 metų. Rimvydas Budrys jas organizuodavo ne kiekvienais metais ir ilgą laiką jos buvo uždaros platesniam dalyvių ratui. Pirmą kartą tylos grupė LHPA rėmuose įvyko 2010 metų ankstyvą pavasarį. Šiais metais įvyks antroji LHPA tylos grupė, kuri turės meditacinę pakraipą ir vėl vyks pavasarį. Todėl ji pavadinta meditacine tylos grupe “Pavasaris 2012”. Už dalyvavimą tylos grupėje reikia mokėti, bet kaina nedidelė.

LHPA tarpdisciplininės konferencijos vyksta Kaune nuo 2002 metų. Jos vyksta pavasarį, todėl dar vadinamos pavasarinėmis LHPA konferencijomis. Paprastai LHPA jas organizuoja kartu su Vytauto Didžiojo Universitetu. Šios konferencijos trunka vieną dieną ir dalyvavimas nemokamas. Ne LHPA nariams truputį kainuoja tik konferencijos dalyvio sertifikatas.

LHPA vasaros stovyklos vyksta nuo 1993 metų. Praeitame tūkstantmetyje jos vykdavo Siesarčių ežero saloje (netoli Molėtų), o po to persikėlė į Labanoro girią. Kiekvienais metais stovyklos vyksta daugmaž tuo pačiu metu – per pereinamąją savaitę iš liepos į rugpjūtį. Gyvenama palapinėse, maistas gaminamas ant laužo. Visą inventorių ir maistą dalyviai atsiveža patys. Dalyvauti gali visi pageidaujantys (tame tarpe ir šeimos su vaikais). Už dalyvavimą ir gyvenimą stovykloje imamas nedidelis mokestis.

LHPA žiemos konferencijos vyksta nuo 1992 metų Vilniuje, iki naujų metų likus maždaug mėnesiui. Paprastai jos vyksta Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete. LHPA žiemos konferencijos pasižymi tuo, kad čia pranešimus pagrindinai skaito LHPA nariai, o tema būna skirta kokiam nors humanistinės psichologijos aspektui. Dalyvauti gali kiekvienas pageidaujantis ir dalyvavimas yra nemokamas. Ne LHPA nariams truputį kainuoja tik dalyvio sertifikatas.

Komentarai išjungti.